O historii rzemiosła garncarskiego, o narzędziach, urządzeniach i materiałach do produkcji ceramiki, a także o ceramice jako dziedzinie sztuki rozmawiano podczas wykładów zorganizowanych w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Odbyły się one w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morawicy.

Trwa realizacja projektu pod nazwą „Zakup pieca do wypalania ceramiki oraz warsztaty ceramiczne elementem integracji społecznej mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” współfinansowanego przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy” ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Miasto i Gminę Morawica. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morawicy.

Jego celem jest zakup pieca do wypalania ceramiki oraz integracja mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Morawica poprzez organizację warsztatów ceramiki z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia. Piec do wypalania ceramiki stanowił będzie wyposażenie pracowni ceramicznej, która mieści się w Morawicy przy ulicy Kieleckiej 9. – Piec wykorzystany zostanie do przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu, a po jego zakończeniu przez wiele lat będzie ogólnodostępny i niekomercyjnie wykorzystywany do przeprowadzania warsztatów dla zorganizowanych grup, przedszkolnych, szkolnych, czy też dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członków stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy Morawica. Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej oraz zwiększy jej kapitał społeczny. Przeprowadzone warsztaty ceramiczne podniosą kompetencje manualne oraz zdolności mieszkańców do współpracy, rozwiną wyobraźnię – mówi Hanna Kuta, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morawicy.

Projekt zakłada zakup pieca do wypalania ceramiki, a także zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów ceramicznych, jak między innymi gliny w różnych kolorach, dłut rzeźbiarskich, podestów rzeźbiarskich, szkliw płynnych i proszkowanych, form do odcisków, wałków, czy też łopatek do modelowania gliny. Warsztaty zostaną przeprowadzone w ilości czterdziestu godzin, a udział w nich weźmie trzydzieści osób, w tym dwadzieścia w wieku do 35 roku życia.


6 listopada, w Centrum Kultury w Morawicy odbyły się dwa wykłady. Pierwszy z nich pt. „Tradycje garncarskie na terenie Miasta i Gminy Morawica” poprowadził Józef Głuszek, kustosz Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, a drugi wykład pt. „Ceramika jako dziedzina sztuki” poprowadziła Hanna Kuta, zastępca dyr. Samorządowego Centrum Kultury w Morawica. Poza tym, tematyka zajęć dotyczyła również historii rzemiosła garncarskiego oraz poznania narzędzi, urządzeń i materiałów do produkcji ceramiki.

Agnieszka Olech 

 

Galeria