Wystarczy kilka zimniejszych dni, aby przekonać się jak uciążliwy i szkodliwy dla zdrowia jest smog, będący efektem między innymi starego ogrzewania piecowego w indywidualnych domach. Warto przypomnieć, że już w poprzednich latach Gmina Morawica postanowiła walczyć o zdrowsze powietrze i wprowadziła między innymi dopłaty do wymiany pieców na gazowe lub olejowe.

Od chwili uruchomienia w 2016 roku przez Miasto i Gminę Morawica dopłat do wymiany starych pieców węglowych z tej możliwości do końca 2018 roku skorzystało już 193 właścicieli nieruchomości, w tym 124 wymieniło stary piec węglowy na gazowy, a 69 założyło ogrzewanie gazowe w nowobudowanych budynkach. W 2019 roku gmina już podpisała ponad 90 umów na wymianę i montaż nowych pieców.

Realizacja programu ”Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Morawica” rozpoczęła się w 2016 roku. Wówczas to radni podjęli uchwałę w spawie przyznawania dotacji mieszkańcom gminy Morawica na wymianę starego ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe lub olejowe. W 2016 roku z dofinansowania skorzystało 50 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Morawica, w tym 33 wymieniło stary piec węglowy na gazowy, a 17 założyło ogrzewanie gazowe w nowobudowanych budynkach.

Zainteresowanie programem rośnie z każdym rokiem. W 2017 roku skorzystało z niego już 67 właścicieli nieruchomości, w tym 40 wymieniło stary piec, a 27 założyło ogrzewanie gazowe w nowobudowanych budynkach. W 2018 roku z możliwości dopłat skorzystało 76 właścicieli nieruchomości, w tym 51 wymieniło stary piec, a 25 założyło ogrzewanie gazowe w nowobudowanych budynkach. Każdy z właścicieli tych nieruchomości otrzymał dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Morawica w wysokości trzech tysięcy złotych. Na realizację tego zadania Miasto i Gmina Morawica od 2016 do 2018 roku otrzymało pożyczkę w wysokości nieco ponad 577 tysięcy złotych. – Zachęcamy mieszkańców do wymiany ogrzewania i skorzystania z dotacji przeznaczonej na ten cel. Stare piece, w których można palić nie tylko węglem i drewnem, ale tak naprawdę wszystkim, zanieczyszczają środowisko i szkodzą zdrowiu ludzi – mówi burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras.


Czyste powietrze w najbliższej okolicy to bez wątpienia jedno z największych korzyści, jakie przynosi wymiana pieca. Na tym jednak nie koniec. Nowy piec to także bardziej nowoczesny i czysty dom, mniej zabrudzeń z węglowego pyłu, mniej codziennych obowiązków i mniejsze ryzyko awarii. Poza tym, wszyscy, którzy wymienili ogrzewanie na gazowe potwierdzają, że korzyści z wymiany są zdecydowanie większe, a koszty porównywalne, a nawet niższe niż palenie węglem.

Wszystkich, którzy planują wymienić piec węglowy na gazowy zapraszamy do składania wniosków o dotację. Dofinansowanie można otrzymać nie tylko do wymiany pieca ale i założenia nowego pieca gazowego lub olejowego w przypadku nowobudowanych budynków. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, według kolejności wpływu wniosków do czasu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie. Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup i montaż urządzeń grzewczych tj. pieca gazowego lub olejowego, a także montaż instalacji wewnętrznej. Dotacja przekazywana jest wnioskodawcy dopiero po wymianie pieca i prawidłowym rozliczeniu inwestycji.

Zadanie realizowane jest przez Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji, pok. nr 6, tel. 41 311 46 91 w. 116.

Agnieszka Olech