NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Piękny jubileusz

  90-lecie działalności Koła Gospodyń Wiejskich i 35-lecie zespołu folklorystycznego świętowały w miniony weekend „Nidzianecki”. Najlepsze życzenia dla pań złożył starosta kielecki Michał Godowski. Wspaniałą tradycją mogą się poszczycić panie działające w Kole Gospodyń Wiejskich...

O bezpieczeństwie i OSP

Temat dofinansowań dla straży pożarnych zdominował posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom. Ostatnie w tej kadencji posiedzenie komisji odbyło się 10 października 2018 r. W posiedzeniu uczestniczył członek Zarządu Powiatu...

Jest bezpiecznie na drogach w powiecie kieleckim

Koniec kadencji samorządu powiatu w Kielcach zbiega się z finalizowaniem wielu ważnych przedsięwzięć drogowych. W ostatnich dniach nastąpił odbiór wyremontowanych odcinków dróg powiatowych w Morawicy, Chęcinach i Sitkówce Nowinach. - W październiku dokonaliśmy odbiorów kilku...

Są promesy na odbudowę zniszczonych dróg

16 samorządów województwa świętokrzyskiego, w tym samorząd powiatu kieleckiego otrzymały środki na odbudowę zniszczonych przez nawałnice dróg. Promesy na dofinansowanie remontów dróg zostały przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są to środki na...

Jubileusz 10 – lecia obchodziło Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola

Współcześni mieszkańcy, idąc w ślady swych poprzedników, założyli Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, którego celem było działanie na rzecz miejscowości i społeczności lokalnej. W tym roku minęło dziesięć lat od powstania Stowarzyszenia, którego siedziba...

Zjazd Sołtysów Powiatu Kieleckiego

Ponad dwustu sołtysów z powiatu kieleckiego uczestniczyło w Jubileuszowym Zjeździe Sołtysów Powiatu Kieleckiego. Podczas spotkania nagrodziliśmy tych, którzy nieprzerwanie od 20 lat pełnią swoją funkcję na rzecz mieszkańców swojego sołectwa. 6 października, w niezwykle gościnnym...

Śpiewali na cześć Pana

  Dwanaście znamienitych chórów, specjalnie przygotowane na tę okoliczność utwory i tłumy gości. Tak wyglądał organizowany po raz trzynasty na Świętym Krzyżu Przegląd Zespołów Chóralnych zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. W niedzielę, 7...

Najlepsi rolnicy i gospodarze nagrodzeni

Najlepsi rolnicy, gospodynie i gospodarze wiejscy, wybrani w plebiscycie „Echa Dnia”, zostali nagrodzeni podczas niedzielnej gali w Targach Kielce. W niedzielny wieczór w Targach Kielce poznaliśmy laureatów konkursów Rolnik Roku 2018 oraz Gospodynie i Gospodarze...

Powiatowe schronisko w Nowej Słupi ma 80 lat

Uroczyście obchodziliśmy 80-lecie istnienia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pod Pielgrzymem” w Nowej Słupi. Jubileusz 80-lecia obchodziło Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Pielgrzymem" w Nowej Słupi, należące do najstarszych w Polsce. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta w Bazylice...

Rozmawiali o drogach powiatowych

  Starosta kielecki Michał Godowski wziął udział w obradach XLIV Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Świętokrzyskiego. W czasie dwudniowego Konwentu dyrektorzy omówili najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w infrastrukturę drogową oraz z utrzymaniem...