NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Drogi w Cisowie, Niwach i Słopcu będą przebudowane

Lada dzień ruszą prace przy przebudowie dróg wewnętrznych w miejscowościach Cisów, Niwy oraz Słopiec. Inwestycję podzielono na pięć zadań. Trzy odcinki dróg w Cisowie 5 października...

Porady i informacje dla mieszkańców gminy w miesiącu październiku od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daleszycach informuje, że w dniu 18 październik o godz. 15:30 w Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się...

„Laur Michała Anioła” trafił do rąk burmistrza Dariusza Meresińskiego

3 października odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla liderów edukacji. Laury Michała Anioła, bo o nich mowa, trafiły do tych samorządowców, którzy wykazali...

Jest już parking przy przychodni w Szczecnie

Dobiegły końca prace budowlane przy zagospodarowaniu placu przy ośrodku zdrowia w miejscowości Szczecno. Powstał tu wygodny parking. 8 października odebrano prace budowlane. Oznacza to, że...

Projekt „Nowa Era Komputera w gminie Daleszyce”

Gmina Daleszyce otrzymała grant w wysokości 36.000 zł z Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu na realizację projektu pn. „Nowa Era Komputera w gminie Daleszyce”. Projekt...

Burmistrz Daleszyc wyróżniony jako jeden z najskuteczniejszych w powiecie kieleckim

2 października w Hotelu Kongresowym w Kielcach, podczas Gali Samorządowej „Echa Dnia” wręczono wyróżnienia dla najlepszych samorządowców. Wśród wójtów, burmistrzów z powiatu kieleckiego trzecie...

Droga w Widełkach będzie przebudowana – jest promesa na dofinansowanie!

2 października, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wręczono promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesę na modernizację drogi w Widełkach odebrał burmistrz Miasta i...

W Niestachowie będzie jaśniej – rusza budowa oświetlenia

26 września w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce została podpisana umowa na realizację zadania budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Niestachów. Umowę swoimi podpisami sygnowali: ze...

Daleszyckie Złote Wagi 2018 wręczone

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce honorujące wyróżniające się na tle innych osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury...

Gmina Daleszyce wyróżniona w prestiżowym ogólnopolskim konkursie

27 września w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie wręczono wyróżnienia dla laureatów konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu”. Gmina Daleszyce otrzymała tytuł „Inwestor na medal”! Wyróżnienie...