12 drużyn rywalizowało ze sobą w IV Wojewódzkim Letnim Turnieju Bocce dla Osób Niepełnosprawnych. Zawody odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. Do wspólnej integracji i sportowej rywalizacji zachęcał członek Zarządu Powiatu w Kielcach – Stefan Bąk. 

Już po raz kolejny Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku zorganizował rozgrywki sportowe w bocce. Zawodnicy z całego regionu świętokrzyskiego rywalizowali w grze grupowej lub indywidualnej.

W tym roku w turnieju wzięli udział podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Belna, Osin, Zgórska, Buska Zdroju, Gnojna, Jędrzejowa, Kielc, Mnichowa, Ostrowa, Sędka, a także z Domu Pomocy Społecznej z Zgórska i Łagiewnik. Łącznie 70 osób niepełnosprawnych (dorosłych mężczyzn i kobiet) oraz ich opiekunów- trenerów.

Za udział i osiągnięcia zostały rozdane nagrody, medale oraz puchary.


Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Krzysztof Słoń Senator RP, Elżbieta Korus Dyrektor ROPS, Anna Florczyk- Bielna Dyrektor PCPR.

– Organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia sportowe, zawsze przyświeca nam idea integracji, wspólnej zabawy, ale także sportowej rywalizacji, pokonywania własnych słabości – mówił Stefan Bąk.

Tegoroczny turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Amabilis” oraz DPS i WTZ w Zgórsku. Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2019r.

Turniej Bocce to impreza cykliczna, gdzie podopieczni ośrodków pomocy społecznej mogą rywalizować w dyscyplinie, którą rozwijają na co dzień w swoich placówkach, podnosząc tym samym aktywność fizyczną i społeczną. Poprzez organizację Turnieju chcemy promować aktywne formy spędzania czasu wolnego, społecznie integrować osoby niepełnosprawne, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji.