Do 1 lutego można składać prace na konkurs plastyczny pod nazwą „Mały Ekolog to ja”.

Konkurs organizowany jest w ramach XV edycji Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pod nazwą „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2018/2019, a jego adresatami są najmłodsi mieszkańcy powiatu, czyli przedszkolaki – dzieci 5, 6-letnie, uczniowie klas 0 i klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu kieleckiego.

Poprzez konkurs chcemy zwrócić uwagę na przyczyny narastającej lawiny odpadów i problem z ich usuwaniem. Dzieci powinny zrozumieć, że segregowanie odpadów i możliwość ich powtórnego wykorzystania to konieczność. Uczestnicy poznają kolory, wygląd i opis pojemników na różne odpady, a nauczyciele i opiekunowie wyjaśnią im, co można zrobić ze szklanych butelek, puszek czy butelek typu PET. Mali Ekolodzy powinni zaangażować się do prac na rzecz ochrony środowiska, namawiać rodziców i znajomych do właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym, nakłaniać do zakupu towaru w opakowaniach wielokrotnego użytku, segregowania odpadów komunalnych czy wykonywania tak prostej czynności jak odkręcenie zakrętki a następnie zgniecenie butelki typu PET.

Zwieńczeniem konkursu jest wykonanie przez dzieci dowolną techniką plakatu, na którym przedstawione zostaną różne metody ochrony przyrody.


Przypomnijmy: wymiary pracy nie mogą przekroczyć 60 cm x 80 cm. Praca musi być umieszczona na stabilnej podstawie, czytelnie podpisana: tytuł konkursu, nazwa przedszkola/szkoły (klasa), opiekunowie (imiona i nazwiska), telefon kontaktowy. Na konkurs może być nadesłana 1 praca z przedszkola – jeżeli w przedszkolu znajduje się oddział klasy „0” – 2 prace (1 dzieci młodszych + 1 klasy „0”) i maksymalnie 3 prace z każdej szkoły podstawowej – po 1 pracy z klasy I, II i III (w przypadku większej ilości klas w poszczególnych pionach, należy dokonać wewnętrznego wyboru).

Bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.  Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody!

Prace należy składać osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokoje nr 353, 356 lub 354.