14 maja w Centrum Samorządowym w Morawicy odbyło się spotkanie studentów Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z burmistrzem Marianem Burasem, który przedstawił prezentację pt. „Gospodarka turystyczna Miasta i Gminy Morawicy w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Burmistrz zaprezentował studentom walory Miasta i Gminy Morawica oraz znaczenie harmonijnego współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych i społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju w gospodarce turystycznej. Dodatkowym elementem spotkania była prezentacja na temat walorów turystycznych gminy, którą przedstawił Grzegorz Pabian – instruktor ds. upowszechniania kultury i turystyki.

 

Galeria