3.5 C
Kielce
środa, 16 września, 2020
Strona główna Aktualności Wójt Zbigniew Piątek z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Wójt Zbigniew Piątek z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Zobacz

Tak wyglądała (nie)odpowiedzialność na drodze

Jednym z najbardziej groźnych i nagannych zachowań kierowców jest kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. Wskutek licznych policyjnych kontroli zdecydowana...

Dbaliśmy o bezpieczeństwo uczestników Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego

W sobotę na ulicach i drogach powiatu włoszczowskiego rywalizowali sportowcy. Byli to uczestnicy IV Etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności”...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020

W dniach 25 - 27 września odbędą się w wyjątkowej odsłonie - online - Dni Otwarte Funduszy Europejskich.  Będzie...

W Chęcinach powstało Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych to nowa jednostka organizacyjna Gminy Chęciny, która została powołana w celu sprawniejszego i dużo bardziej efektywnego zarządzania oświatą....

Pomoc materialna – Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

Pomoc materialna przysługuje: 1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych...

Domy Pomocy Społecznej ze wsparciem finansowym

  Dwa Domy Pomocy Społecznej w Łagiewnikach i Zgórsku otrzymały wsparcie na sfinansowanie przedsięwzięć, chroniących pensjonariuszy i personel przed skutkami...
29 lipca, odbyło się jedno z najważniejszych w roku posiedzeń sesji Rady Gminy w Piekoszowie. Radni jednogłośnie podjęli decyzję o przyznaniu wotum zaufania dla wójta Zbigniewa Piątka. Jednogłośnie też udzielili absolutorium dla wójta za 2019 rok.
Najważniejszym tematem ostatnich obrad bez wątpienia było przyjęcie sprawozdania i udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium dla wójta Zbigniewa Piątka. Zanim jednak dojdzie w radach gmin do głosowania, włodarze muszą przedstawiać “raport o stanie gminy” i poddać go pod publiczną debatę. Raporty mają być przedstawiane obowiązkowo każdego roku w każdej z gmin, a dotyczą one podsumowania działalności wójta w poprzednim roku, w szczególności realizacji polityki, programów i strategii, czy też uchwał Rady Gminy. Warto też dodać, że Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymagania dotyczące raportu. – “Raport o stanie Gminy Piekoszów za 2019 rok” wójt Zbigniew Piątek przedstawił podczas posiedzenia sesji, które odbyło się w dniu 29 maja. Raport został również umieszczony na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Piekoszów. Debata nad raportem odbyła się podczas komisji budżetowej. Do debaty nie zgłosili się natomiast mieszkańcy – poinformowała przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów, Barbara Drogosz, otwierając jednocześnie debatę nad raportem podczas sesji absolutoryjnej. Do debaty nie zgłosił się żaden z obecnych radnych i sołtysów, zatem przewodnicząca zarządziła głosowanie. Jak się okazało, wszyscy obecni radni udzielili jednomyślnie wotum zaufania dla wójta Zbigniewa Piątka.
Zebranych zapoznano także podczas sesji ze stanem finansów. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, a także Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Piekoszowie, co potwierdziło, że środki zostały wydane właściwie, a wójt dobrze gospodarował publicznymi pieniędzmi. – Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy wykonania budżetu i nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości – potwierdził przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piekoszów, Jacek Zegadło, zwracając się z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Radni gminy nie mieli żadnych wątpliwości również i w tym przypadku i udzielili absolutorium wójtowi Zbigniewowi Piątkowi jednogłośnie.
Z okazji udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019, a także uzyskania od radnych jednogłośnego wotum zaufania, wójt Zbigniew Piątek otrzymał tradycyjnie bukiet kwiatów z rąk przewodniczącej Barbary Drogosz i gorące oklaski od wszystkich obecnych podczas obrad. – Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest też wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Tą działalność wszyscy oceniamy bardzo dobrze – podkreślała przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów, Barbara Drogosz, która osobiście w imieniu Rady Gminy złożyła na ręce wójta gratulacje. – Pozwólcie, że z tego miejsca wyrażę swoją radość za jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania, a także jednogłośne udzielenie mi absolutorium. Ogromnie się cieszę, że zaproponowane przeze mnie kierunki rozwoju naszej gminy, przyjęte i zaakceptowane przez Radę, sprawdzają się. Tak duże zaufanie jest dla mnie motywacją do dalszej wytężonej pracy. Dziękuję wszystkim radnym za bardzo dobrą współpracę, za to, że razem potrafimy szukać kompromisów, że mamy wspólne cele i możemy pracować w spokoju i w ładzie, najlepiej jak potrafimy na rzecz rozwoju tej gminy, aby mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Dziękuję też sołtysom i mieszkańcom za cenne wskazówki i konstruktywne rozmowy podczas spotkań sołeckich czy też spotkań w Urzędzie Gminy – dziękował wójt Zbigniew Piątek, który podziękowania złożył również dla wszystkich dyrektorów, kierowników i pracowników Urzędu oraz jednostek podległych. – Szczególne podziękowania pragnę złożyć moim najbliższym współpracownikom. Dziękuję sekretarz Grażynie Tatar za to, że czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu oraz skarbnik Magdalenie Smolarczyk-Korba za skrupulatne pilnowanie finansów gminy. To również wasze absolutorium. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie, którym państwo Radni mnie obdarzyliście – dziękował wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek, życząc sobie i wszystkim obecnym dalszej owocnej współpracy i realizacji wytyczonych ambitnych celów.

Galeria

blank

Aktualności

Europejskie Dni Dziedzictwa

Tegoroczna 28. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się pod hasłem „Moja droga”. W całej Polsce organizowanych jest ponad 600 wydarzeń – koncerty, wystawy, konkursy,...
blank

Polecamy