Bez wychodzenia z domu, także w dzień wolny od pracy – tak od początku roku można składać wnioski na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, może to być duże ułatwienie. Wystarczy skorzystać z bezpłatnego i dostępnego całą dobę Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), który znajduje się pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Wymagany jest też Profil Zaufany, pozwalający potwierdzić tożsamość i złożyć podpis.


Pracownicy PCPR-u służą pomocą osobom, które mają wątpliwości, jak należy korzystać z SOW. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 41 200 17 02 lub 41 200 17 04.

Wnioski nadal można składać również w formie tradycyjnej, papierowej. By to zrobić, należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, przy ul. Wrzosowej 44, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00, do pokoju 38 lub 39 (poziom 0).

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach wypłaciło dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 176 osobom wraz z opiekunami. W grupie tej znalazło się 90 dorosłych niepełnosprawnych wraz 37 opiekunami oraz 25 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 24 opiekunami. Dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze PCPR w Kielcach wypłaciło 489 osobom.