Od 12 sierpnia na terenie gminy Mniów mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną przez pięć dni w tygodniu. A wszystko to na mocy porozumienia zawartego pomiędzy gminą Mniów a Starostwem Powiatowym w Kielcach w sprawie uruchomienia tu punktu pomocy prawnej. Adwokaci i radcy prawni przyjmują codziennie przez cztery godziny w siedzibie Szkoły Podstawowej w Mniowie.

Porozumienie w sprawie utworzenia bezpłatnego Punktu Pomocy Prawnej na terenie gminy Mniów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach podpisał wójt Piotr Wilczak wraz ze starostą Mirosławem Gębskim i wicestarostą, Tomaszem Plebanem. – Bezpłatny dostęp do porad prawnych jest niezwykle istotny. Już pierwszego dnia widać było duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Mniów – mówił wójt Piotr Wilczak tuż po podpisaniu porozumienia. W imieniu mieszkańców na ręce starosty przekazał podziękowania za pomoc w utworzeniu punktu. – Ze względu na to, że niewiele osób korzystało z punktu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, postanowiliśmy przenieść punkty do dwóch gmin, do Mniowa i Masłowa – mówi starosta, Mirosław Gębski. Jak dodaje, w powiecie kieleckim obecnie działa osiem takich punktów, w których można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

A z bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcy gminy Mniów mogą korzystać przez pięć dni w tygodniu. Porady prawne ruszyły 12 sierpnia w siedzibie budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie przy ul. Centralnej 11. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej jest czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8.00 do 12.00, a we wtorki i czwartki w godzinach od 12.00 do 16.00. Świadczenie usług odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem telefonu (41) 200 17 85. – Do tej pory mieszkańcy, którzy potrzebowali skorzystać z bezpłatnych porad prawnych musieli jeździć do najbliższego punktu, a ten znajdował się w Łopusznie. Teraz mają do swojej dyspozycji adwokatów i radców prawnych tu na miejscu. To niezwykle istotna pomoc – zaznacza wójt gminy Mniów, Piotr Wilczak. Warto zaznaczyć, że koszty wynagrodzenia prawników, jak również koszty materiałów pomocniczych związanych z działalnością Punktu, w tym między innymi papier, toner do drukarki, czy też materiały biurowe ponosić będzie Powiat Kielecki. Po stronie gminy leżało udostępnienie i przygotowanie lokalu.

Zgodnie z obowiązującą od początku 2016 roku ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, bezpłatne porady przysługują wszystkim tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością. Istnieje też możliwość dojazdu prawników do osób niepełnosprawnych, po wcześniejszym umówieniu spotkania.


W Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mniowie udzielane są porady w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że udzielana pomoc prawna polega głównie na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Adwokaci i radcy prawni oferują również mieszkańcom pomoc w sporządzeniu projektu pism, pozwów i odwołań w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy. – Dobrze się stało, że jeden z ośmiu działających na terenie powiatu kieleckiego Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej został uruchomiony w Mniowie. Bezpłatny dostęp do porad prawnych jest niezwykle istotny. Wiemy, że dla wielu były one nieosiągalne ze względu na koszt. Zachęcamy wszystkich uprawnionych, którzy potrzebują porady prawnej do skorzystania z niej zupełnie bezpłatnie – zachęca wójt, Piotr Wilczak.

Galeria