Końca dobiegły prace związane z odbudową ulicy Zgody w Brzezinach. Jest to jedna z siedmiu dróg, na którą władze Miasta i Gminy Morawica pozyskały wysokie rządowe dofinansowanie w ramach usuwania klęsk żywiołowych w kwocie 2 milionów 380 tysięcy złotych.

Miasto i Gmina Morawica znalazła się wśród gmin, do których popłynęło rządowe dofinansowanie do odbudowy dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na siedem odcinków w różnych miejscowościach pozyskano łącznie 2 miliony 380 tysięcy złotych dofinansowania. W ramach zadania odbudowanych zostanie w sumie ponad 3 kilometry najbardziej zniszczonych dróg.

Jedną z nich była zniszczona przez ulewne deszcze ulica Zgody w Brzezinach. To właśnie jej realizacja zakończyła się jako pierwsza. Prace ruszyły 14 maja bieżącego roku i zgodnie z umową miały zakończyć się 15 października. Wykonawca jednak zrealizował inwestycję wcześniej, a droga została odebrana 7 sierpnia. Wykonawcą generalnym inwestycji była firma Trakt S.A. z Kielc. Droga została przebudowana na odcinku 460 metrów. Inwestycja kosztowała blisko 544 tysiące złotych, z czego nieco ponad 332 tysiące złotych pokryło rządowe dofinansowanie w ramach usuwania klęsk żywiołowych.

Miasto i Gmina Morawica uzyskała łącznie 2 miliony 380 tysięcy złotych rządowego dofinansowania. W jego ramach odbudowanych zostanie aż siedem odcinków dróg o łącznej długości 3 kilometrów i 135 metrów. Poza ulicą Zgody w Brzezinach przebudowana zostanie ulica Lipie w Brudzowie, która zyska nowy dywanik asfaltowy na długości 350 metrów. Ulica Pogodna w Bilczy będzie przebudowana na długości 290 metrów, ulica Wrzosowa w Brzezinach na długości 750 metrów, ulica Dolomitowa w Brzezinach na długości 400 metrów, ulica Leśna w Zaborzu na długości 550 metrów, a ulica Zacisze w Dyminach na długości 335 metrów. Zdaniem burmistrza Miasta i Gminy Morawica, Mariana Burasa, odbudowa każdego z tych odcinków jest niezwykle istotna. – Drogi te znajdują się w różnych częściach naszej gminy i zostały one faktycznie najbardziej zniszczone. Ogromnie się cieszę, że udało nam się pozyskać tak wysokie dofinansowanie. Dzięki temu poprawi się jakość kolejnych dróg w naszej gminie – podkreśla burmistrz, Marian Buras.


Agnieszka Olech

fot. Andrzej Radomski

Galeria