Prosimy Cię Boże
chroń poetów
za dnia i w nocy
spraw, by Twoi wieszcze
Twoi prorocy
napełnieni Duchem
byli Tobie wierni
w myślach i uczynkach
w słowach nieśmiertelnych

Dorota Mostowiec

 

Spotkanie poetów w Salonie Literackim u Danieli


 

Artyści z Grupy Literackiej „Bocianie Gniazdo” spotkali się, aby podsumować swoją działalność. Posiedzenie stało się także doskonałą okazją do zaprezentowania indywidualnych osiągnięć poetów. Opracowane również plan pracy i artystycznych działań na przyszłość.

Grupa Literacka – Bocianie Gniazdo powstała w 2012 roku. Została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Działa przy tym Stowarzyszeniu pod skrzydłami przewodniczki Danieli Kowalskiej. Twórcy „samotnie błąkający się po artystycznej scenie, piszący dla siebie bez radości przekazywania swoich myśli innym, bez szansy doczekania się profesjonalnej oceny, wymiany poglądów” znaleźli wsparcie w artystycznym dziele tworzenia. Grupa zrzesza poetów w różnym wieku, w tym rozmiłowaną w poezji młodzież. „Świeży powiew twórczości zachęca do nowatorskich poczynań, samokształcenia i uczestnictwa w warsztatach grupowych”.

W lipcu 2016 roku kolegium redakcyjne w składzie Daniela Kowalska, Marianna Węgrzyn i Zofia Soboń rozpoczęło wydawanie półrocznika „Morawickie Zeszyty Literackie”, które trafiają do wszystkich bibliotek w Polsce. Poeci Bocianiego Gniazda biorą udział w konkursach poetyckich, zdobywając prestiżowe nagrody, a ich utwory publikowane są w wielu czasopismach. W 2016 i 2018 roku miała miejsce uroczystość finału konkursu: Namaluj mój wiersz, tak narodził się nowy nurt artystyczny XXI wieku WIERSZOBRAZ. Pokonkursową wystawę zorganizowano w Osiedlowym Klubie Kultury Słoneczko w Kielcach. Za całokształt dokonań Bocianie Gniazdo w 2018 roku otrzymało III Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w dziedzinie kultury, którą przeznaczyło na jubileuszową publikację twórczości 24 poetów.

29 lipca 2019 roku w Salonie Kulturalnym u Danieli w Nidzie 56, jak co roku, spotkali się członkowie Grupy Literackiej TPZM celem podsumowania indywidualnych i zbiorowych osiągnięć w 2018 i 2019 roku i opracowania planu prac na przyszłość. Honorowymi gośćmi byli burmistrz Marian Buras z małżonką Aliną.

Prezes TPZM – Zofia Soboń serdecznie powitała zgromadzonych gości. Przewodnicząca grupy zaprezentowała wydane pozycje książkowe, zaprosiła na promocję tomiku wierszy Anny Barbary Lachnik, przypomniała o terminie trzeciej edycji konkursu Namaluj mój wiersz i o spotkaniu z Człowiekiem Roku. Niestrudzona mecenas talentów literackich apelowała do tworzenia poezji, nie zrażając się przeciwnościami. Jej zdaniem bywa tak, że autor zasłynie jednym wierszem, który staje się literackim hitem. Na dowód swej tezy przytoczyła autentyczną historyjkę ze swego życiorysu. W czasach pustych półek w sklepach, Daniela weszła do masarni, a ujrzawszy ogromną kolejkę, gotowa była zrezygnować z zakupów. Nagle podeszła do niej młoda dziewczyna i zaproponowała, by weszła do kolejki na jej miejsce. Daniela sprzeciwiła się tej opcji, a na tę reakcję nieznajoma odpowiedziała; Proszę zostać, ja znam pani wiersz zatytułowany: Orzeł”.

Kolejnym punktem programu były wypowiedzi niektórych poetów na temat osobistych sukcesów. Lidia Jędrocha- Kubicka pochwaliła się ukończeniem studiów poetyckich, zdobyciem trzeciej nagrody w ogólnopolskim konkursie poetyckim „O złotą pszczołę”, a nawet zaprezentowała zebranym statuetkę Brązowej Pszczoły. Mariannie Węgrzyn literaci zawdzięczają korektę w wydanych publikacjach. Wanda Robak przypomniała tytuły swoich znanych i nagrodzonych utworów. Elżbieta Janota cieszyła się, że jej wiersz Taniec zainspirował pięciu artystów do namalowania obrazów o tym tytule. Sukcesem dla Elżbiety było również przyznanie II dorocznej nagrody „Świętokrzyskie Gustawy”. Zofii Soboń gratulowano trzeciego miejsca w konkursie Namaluj mój wiersz za utwór: Ławka marzeń. W tymże konkursie malarka Hanna Kuta zdobyła pierwszą nagrodę za obraz Upadający Anioł. Dwa zbiorki wierszy Marii Ireny Piotrowicz przygotowane są do druku: O jedzeniu i nie tylko. Na wesoło i nie tylko i Przerwana cisza. Wojciech Kołodziej często zapraszany jest ze swoją twórczością na spotkania poświęcone rocznicom oddziału partyzanckiego „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.

„Mów do mnie poezją” to drugi tomik wierszy Doroty Mostowiec, którego promocja miała miejsce w 5 maja bieżącego roku. Bogumiła Skóra deklamuje swoje wiersze na gminnych uroczystościach, zapraszana jest do szkół.

Padła piękna inicjatywa, aby kolejną publikację z serii Antologia poświecić bohaterom – obrońcom kraju, zwykłym dobrym ludziom, którzy udzielali pomocy partyzantom, z narażeniem życia swojego, swoich rodzin, ukrywali Żydów, śpiewali „zakazane piosenki”. Włodarzowi Ziemi Morawickiej zaproponowano napisanie wstępu do tej publikacji. Uwieńczeniem literackiej biesiady było odczytanie nowego wiersza Kłosy na ustach przez autorkę Lidię Jędrochę – Kubicką.

Ostatnim akordem spotkania Bocianiego Gniazda była uczta dla ciała, do stołu podano tradycyjny kociołek prosto z ogniska, kawę i drożdżowiec – dzieło mistrza Kowalskiego. Nadal trwały dyskusje nad tworzeniem świata poezji, przelewaniem na papier wrażliwości artysty. Burmistrz – Marian Buras docenił aktywność, zaangażowanie Grupy Literackiej, wyraził głęboką wdzięczność za tworzenie dzieł pięknych i niepowtarzalnych.

Na zakończenie przedstawię poetycką refleksję z wiersza Danieli Kowalskiej:

„Na drodze życia
ostre zakręty
kocie łby 

Gdzie jest jej koniec?
Nie wiemy 

Idziemy
Idziemy
Idziemy”

 

Marianna Parlicka- Słowik

Galeria