Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach funkcjonariusz Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przeprowadził szkolenie dla policjantów pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Spotkanie miało między innymi na celu podniesienie poziomu sprawowanego nadzoru penitencjarnego ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej w pomieszczeniach dokumentacji oraz omówienie w trakcie przeprowadzonych wizytacji uwag i spostrzeżeń.

Asp. szt. Tomasz Zając przedstawił podstawowe obowiązki oraz czynności związane z przyjęciem osoby do pomieszczenia, czynności wykonywane w związku z pobytem osoby w pomieszczeniu czy postępowanie policjanta podczas przekazywania, wydawania i zwalniania osób przebywających w pomieszczeniu. Ponadto przedstawił  definicję wydarzenia nadzwyczajnego oraz wskazał, jak powinien postępować policjant w przypadku jego zaistnienia.  Omówił przyczyny takich zdarzeń oraz określił, jakie działania należy podejmować, by wyeliminować ich powstanie. Uczestnikom szkolenia przybliżył między innymi podstawy prawne oraz zakres działania Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji i Tortur oraz przebieg dokonywanych wizytacji ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzanych w skali  kraju nieprawidłowości.

 

Opr. IM.


Źródło: KWP w Kielcach

Galeria