Starosta kielecki, Mirosław Gębski został wiceprzewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego.

Wybór kandydatów był jednym z punktów obrad Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, który odbył się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju. Przewodniczącym Konwentu został starosta buski – Jerzy Kolarz. Podczas spotkania zaprezentowano także starostów poszczególnych powiatów, a także wysłuchano informacji z działalności Związku Powiatów Polskich.

Warto wspomnieć, iż Konwent podejmuje między innymi stanowiska wyrażające opinie w sprawach najbardziej istotnych z punktu widzenia środowiska samorządowego i samorządu powiatowego. Konwenty obradują w miarę potrzeb, zazwyczaj odbywają się na terenie wybranego samorządu, tak, aby starostowie mogli bliżej poznać specyfikę i ewentualne problemy każdego z powiatów województwa świętokrzyskiego.

– To dla mnie wyróżnienie i dowód na to, że realizowane przeze mnie dzień po dniu zadania przynoszą oczekiwane efekty. Będę się starał godnie reprezentować interesy samorządu naszego powiatu – powiedział starosta.


Galeria