Budynek strażnicy w Siedlcach przeszedł kompleksową rozbudowę i przebudowę. Po starym obiekcie nie ma już właściwie śladu. W nowym budynku są suche, przestronne garaże, świetlica na zebrania, szatnie i zaplecze techniczno-sanitarne. Obiekt stał się nowoczesny i funkcjonalny. Inwestycja kosztowała 1 milion 246 tysięcy złotych.

 

Trzeba przyznać, że remiza w Siedlcach przeszła całkowitą metamorfozę. Budynek został rozbudowany o parterową niepodpiwniczoną część garażu i kotłowni oraz wiaty na paliwo i skład opału. Jej całkowita powierzchnia użytkowa wynosi teraz 411,91 metrów kwadratowych. W ramach prac została też uporządkowana funkcja budynku z wyraźnym przeznaczeniem części dla strażaków. Przestronny garaż połączony został z szatniami, a te z komfortowymi łazienkami. – Dla nas najważniejsze jest to, że dzięki rozbudowie garaży będziemy mogli szybciej wyjeżdżać do akcji. Teraz wystarczy chociażby tylko podpiąć łódź i już można wyjeżdżać. Wcześniej nie mieliśmy jak jej ustawić i schodziło nam dłużej. Teraz będziemy skuteczniejsi w naszych działaniach – podkreślał podczas uroczystego otwarcia Łukasz Wojsa, prezes OSP w Siedlcach.

Wewnątrz remizy przeprowadzono całościowy remont. Zmieniono nieco podział funkcjonalny pomieszczeń, które zyskały zupełnie nowy blask. Uzupełniono tynki i pomalowano ściano, wykonano nowe posadzki i sufity podwieszane w pomieszczeniu świetlicy na piętrze. Wymieniono także drzwi i okna. Nowego wyglądu nabrały też schody i łazienki. Zmiany zaszły także przed budynkiem, który zyskał nową elewację. Powstały też nowe chodniki, a podjazd rozbudowano o nową część wjazdu do dobudowanego garażu. – Systematycznie od lat budujemy nowe lub kompleksowo remontujemy strażnice. Gotowość bojowa do akcji i wyposażenie druhów to bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Strażacy powinni pracować w warunkach o wysokich standardach. Sukcesywnie dążymy do tego, aby obiekty użyteczności publicznej były na miarę naszych czasów. Budynek w Siedlcach będzie służył temu i następnym pokoleniom. Jestem przekonany, że będzie to miejsce służące wszystkim mieszkańcom Siedlec, sprzyjające integracji – podkreślał burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, podczas uroczystego otwarcia remizy.


A to zgromadziło nie tylko druhów. Przybyli również mieszkańcy, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli, a także przedstawiciele stowarzyszeń. Po przekazaniu meldunku na ręce druha Ireneusza Żaka, prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP i wciągnięciu flagi państwowej na maszt druhowie otrzymali z rąk burmistrza Roberta Jaworskiego symboliczne klucze do strażnicy, której poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Mirosław Błoniarz z parafii w Łukowej. Było też symboliczne przecięcie wstęgi i wielkie słowa uznania.

Senator Krzysztof Słoń chwalił sukcesywne inwestowanie w budowę i rozbudowę w gminie Chęciny użyteczności publicznej. – Władze gminy Chęciny od lat realizują skrupulatnie zaplanowane inwestycje związane z podniesieniem komfortu pracy strażaków. Oczywiste jest, że nie da się ich wszystkich zrobić w jednym czasie, ale są one przeprowadzane systematycznie i skutecznie. W tym zakresie Chęciny można stawiać jako wzór do naśladowania – mówił senator, Krzysztof Słoń. W imieniu wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek gratulacje przekazał doradca wojewody, Wiktor Kowalski, a w imieniu marszałka Andrzeja Bętkowskiego dziękował za wsparcie jednostek radny sejmiku, Grzegorz Gałuszka.

Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Cezary Majcher, podkreślał, że Ochotnicza Straż Pożarna to ważna społecznie organizacja, szczególnie w mniejszych miejscowościach. – Siedziba OSP jest tam ważna nie tylko ze względu na działalność ratowniczo-gaśniczą, ale też integrację społeczności lokalnej. Gratuluję burmistrzowi przemyślanych działań i inwestycji, które służą wszystkim mieszkańcom – mówił Cezary Majcher, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W budynku strażnicy znajdzie się świetlica dla dzieci, a także miejsce dla stowarzyszeń. – Będzie on pełnił funkcję społeczno-integracyjną. Teraz możemy spotykać się w warunkach o wysokim standardzie. Daje to wielki komfort i stwarza wspaniałe warunki do działania – zgodnie podkreślały radna Małgorzata Karkocha i sołtys Siedlec, Jadwiga Szewczyk.

Uroczyste otwarcie remizy uświetnił występ kolędników, w rolę których wcielili się uczniowie z Siedlec. Spektakl wystawiono na podstawie scenariusza Stanisławy Żądeckiej, za który po raz pierwszy główną nagrodę zdobyła w 1985 roku. Na scenie stanął także Zespół Ludowy Siedlecczanie. Zagrał on przed publicznością już po raz 974.

Kompleksowa rozbudowa i przebudowa remizy w Siedlcach kosztowała 1 milion 246 tysięcy złotych. Wykonawcą generalnym inwestycji była wyłoniona w drodze przetargu firma Inwestycje Budowlane Kowalski i Pacanowski Sp. z o.o. z Kielc. Warto przypomnieć, że na terenie gminy Chęciny działalność prowadzi osiem jednostek OSP. Władze gminy chcą zmodernizować siedziby wszystkich jednostek. Dotąd nowe remizy powstały w Wolicy i Ostrowie. Na ukończeniu jest budowa remizy w Radkowicach. Teraz w planach jest budowa remizy w Chęcinach i w Tokarni.

 

Agnieszka Olech

 

 

Galeria