Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk potwierdził, iż starosta kielecki Mirosław Gębski był działaczem opozycji antykomunistycznej i nadał mu odznakę „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

Decyzja o przyznaniu szczególnego statusu działacza opozycji antykomunistycznej podejmowana jest m.in. w oparciu o opinię z Instytutu Pamięci Narodowej na mocy ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Według ustawy działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.

Starosta Mirosław Gębski, który już w młodzieńczych latach angażował się m.in. demonstracje przeciw władzy komunistycznej, udokumentował swoją działalność w latach 1986 – 1989 jako działacz i lider regionalnych struktur Federacji Młodzieży Walczącej, jak równie działacza i lidera regionalnych struktur Solidarności Walczącej, organizacji do której należał Kornel Morawiecki jak i premier RP Mateusz Morawiecki. Za te działania otrzymał odznakę honorową za zasługi dla Niepodległości oraz legitymację działacza opozycji antykomunistycznej.


Galeria