Rozpoczął się pierwszy etap prac związanych z budową obwodnicy dla Morawicy i Woli Morawickiej. Na początku powstaną fundamenty kładki dla pieszych w Bilczy.

Od początku roku trwała wycinka drzew oraz przygotowanie terenów pod inwestycje. Obecnie trwają prace związane z fundamentowaniem kładki dla pieszych w miejscowości Bilcza. Prace te są realizowane przez firmę Soley Sp. z o.o. W związku z budową kładki została również wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Rozpoczęły się też się prace ziemne na pozostałym odcinku obwodnicy.

Przypomnijmy, budowa pierwszego etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej będzie kosztować blisko 78 milionów złotych. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP o długości 4,2 km pomiędzy granicami miasta Kielce a granicą miejscowości Brzeziny i Morawica. Ten odcinek powstanie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Dwa z nich wybudowane będą na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi i dwa na skrzyżowaniu z drogami gminnymi. Wybudowana zostanie także kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe.

Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie w sumie miała nieco ponad 8 kilometrów długości. Odcinek w drugim etapie zostanie wybudowany w nowym śladzie i ominie całkowicie Morawicę i Wolę Morawicką.

Zdjęcia: LataDron.pl


Galeria