W Mniowie obyło się spotkanie robocze dotyczące organizacji Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Mniów.

O organizacji Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Mniów rozmawiano podczas kolejnego już spotkania, które odbyło się w Urzędzie Gminy Mniów. W spotkaniu uczestniczyły komitety organizacyjne powiatu i gminy. Ze strony powiatu spotkanie prowadził członek Zarządu Mariusz Ściana, zaś ze strony gminy – wicewójt Michał Milcarz oraz sekretarz gminy Izabela Dziewięcka. Następnie uczestnicy przenieśli się na stadion sportowy w Mniowie.

Tegoroczne uroczystości powiatowego Święta Plonów na terenie gminy Mniów rozpoczną się o godz. 13.30 mszą świętą polową na stadionie sportowym. Tam też na scenie zaprezentują się zespoły ludowe oraz wybierzemy najpiękniejszy dożynkowy wieniec.

Nie zabraknie także zespołów rozrywkowych, lokalnych przysmaków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich czy atrakcji dla dzieci.


Galeria