Budowa nowych dróg, chodników, ścieżki rowerowej i sieci wodno-kanalizacyjnej. W Chęcinach już niebawem rozpocznie się kolejna duża inwestycja. W sumie będzie ona kosztować ponad 4 miliony złotych. Połowę kosztów pokryje dofinansowanie pozyskane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą milionowego zadania została firma TRAKT S.A. z siedzibą w Górkach Szczukowskich. W ramach inwestycji przeprowadzona będzie budowa drogi na ulicy Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ulicy Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości 1 kilometra i 100 metrów. Koszty tego zadania w połowie zostaną pokryte dzięki pozyskanemu przez władze Gminy i Miasta Chęciny rządowemu dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Druga część zadania będzie polegać na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż ulicy Branickiego, Kazimierza Wielkiego i Wołodyjowskiego oraz rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Branickiego w Chęcinach.

Umowę z wykonawcą zadania podpisano 28 listopada w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach. Swoimi podpisami ze strony gminy sygnowali ją burmistrz Robert Jaworski oraz skarbnik gminy Jadwiga Sinkiewicz, a ze strony wykonawcy podpis złożył Przemysław Pypeć, Wiceprezes Zarządu firmy Trakt S.A. Jak zapowiedziano, plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w przeciągu najbliższych dni. Wszystkie prace mają zakończyć się zgodnie z umową do 30 listopada 2020 roku. – To bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja. Już niebawem w tej części gminy powstaną nowe drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. Dodatkowo rozbudujemy także sieć wodno-kanalizacyjną. Mieszkańcy będą mogli komfortowo i bezpiecznie dostać się do swoich domów. Wymierne oszczędności w zakresie tego zadania przyniesie też wysokie dofinansowanie, jakie udało nam się pozyskać w ramach funduszy rządowych – mówi burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku ulice Branickiego, Kazimierza Wielkiego i Wołodyjowskiego zupełnie zmienią swoje oblicze, a przeprowadzone inwestycje zdecydowanie wpłyną na poprawę wizerunku tej części gminy.


 

 

Galeria