21,2 mln zł – to łączna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, jaką otrzyma 8 świętokrzyskich gmin i 4 stowarzyszenia na realizację projektów związanych z pomocą osobom starszym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym. Dzięki tym pieniądzom w regionie powstaną kluby seniora, dzienny dom pomocy, mieszkania treningowe i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Umowy na dofinansowanie zadań podpisali wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

 

– To są potężne środki finansowe na projekty, które swoim zasięgiem obejmują dużą część naszego województwa – wyjaśniła wicemarszałek Renata Janik. – Utworzone będzie 14 klubów seniora, 1 dzienny dom pomocy oraz filia ośrodka wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Powstaną również 2 mieszkania treningowe, będzie opieka bezpośrednia, w domach, dla osób chorych i potrzebujących. Planowane jest również uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – dodała wicemarszałek.

– Jestem szczęśliwy, że przekazujemy pieniądze na cele, które służą drugiemu człowiekowi, na opiekę kierowaną do starszych, chorych, wymagających pomocnej dłoni – podkreślił członek Zarządu Województwa Marek Jońca. – Często, odwiedzając domy wsparcia dziennego, czy kluby seniora widzę, jak wcześniej osamotnieni i pozbawieni chęci do życia ludzie odnajdują się, znajdują chęć do rozwijania swoich zainteresowań, do spędzania ciekawie jesieni życia – dodał Marek Jońca.


Kluby seniora powstaną w Daleszycach, Wilczycach, Chmielniku, Nowej Słupi i Radoszycach. W ramach projektów zostaną przeprowadzone remonty w pomieszczeniach przyszłych pracowni artystycznych, kulinarnych i ogrodniczych. Planowane są też zakupy samochodów, umożliwiających dojazd podopiecznych placówek m.in. do centrów kultury, a także zakup sprzętu gimnastycznego, komputerów z oprogramowaniem czy urządzeń kuchennych. Seniorzy będą mieli zapewnioną pomoc opiekuna, prawnika, pielęgniarki i psychologa.

W Kielcach i Podgajach będą funkcjonować dzienny dom pomocy i filia ośrodka wsparcia dziennego dla cierpiących na chorobę Alzheimera. Będą zajęcia, porady psychologiczne, opieka prawna, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwijania własnych zainteresowań.

Fundacja San Giovani z Godowa uruchomi 2 mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych z gminy Brody i Pawłów. Przez 10 tygodni, pod okiem asystentów i trenerów, pensjonariusze będą zdobywać umiejętności przydatne w samodzielnym życiu podczas treningów umiejętności praktycznych, higieny, treningu finansowego,  kulinarnego. Wkład własny w projekcie zgłoszonym przez fundację (ok. 150 000 zł) zostanie pokryty ze środków PFRON.

Dzięki przekazanym dofinansowaniom pomoc uzyska również 60 osób niesamodzielnych z terenu powiatów pińczowskiego, kazimierskiego i buskiego oraz z gminy Morawica. Asystenci i opiekunowie, w warunkach domowych, będą pomagać wykonywać codzienne czynności, załatwiać sprawy urzędowe. Wsparcie obejmie też udzielanie porad psychologa, prawnika, a także zajęcia fizjoterapeutyczne.

Kolejna w regionie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego powstanie w Busku-Zdroju.

Galeria