W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyła się narada z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkól z terenu powiatu kieleckiego połączona ze spotkaniem .

Gości powitał wicestarosta kielecki Tomasz Pleban. Wśród nich znalazł się przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia, który jako dyrektor reprezentował Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy. Następnie wicestarosta omówił temat zasad współpracy Starostwa Powiatowego w Kielcach ze szkołami z terenu powiatu kieleckiego : – Chcemy wyznaczyć nowe kierunki, pokazać co chcemy państwu jako powiat zaproponować – zwrócił się dyrektorów szkół z terenu powiatu –  Rozszerzymy współpracę na przykład przez organizację różnego rodzaju konkursów, które będzie organizował nowy Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Postaramy się, żeby te informacje dotarły do wszystkich dyrektorów szkół z terenu powiatu.

Wicestarosta zaznaczył, że powiat kielecki jest otwarty na współorganizację różnych działań ze szkołami i na propozycje podejmowania wspólnych inicjatyw. Korzystając z licznego przybycia przedstawicieli szkół, swoje oferty w krótkich wystąpieniach zaprezentowały wszystkie cztery Powiatowe Zespoły Szkół. – Jest to sposób, żeby dotrzeć do uczniów. Ma to związek również z tym, że w tym roku mamy tak zwany „podwójny nabór”, czyli uczniów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych. Liczymy, że przekażą państwo informacje swoim uczniom, którzy skorzystają z tych możliwości – mówił wicestarosta.

Dyrektor biura poselskiego wiceminister sportu Anny Krupki Łukasz Korus przedstawił programy, jakie Ministerstwo Sportu i Turystyki kieruje do szkół. – Pierwszym z tych programów jest  „Sport Wszystkich Dzieci”. 11 stycznia mija termin składania wniosków do tego programu. Ministerstwo pokrywa 80% kosztów organizacji wydarzeń, które muszą zasięgiem obejmować 100-200 osób i mieć charakter ponadregionalny. Drugi program to „Klub”, dedykowany dla klubów i stowarzyszeń sportowych np. klubów uczniowskich. Kluby otrzymują 10 tys. zł, warunkiem jest to, że muszą działać przynajmniej trzy lata. Zachęcam do zapoznania się z kryteriami programów na stronie ministerstwa.


Jako pierwsza powiatowa szkoła został zaprezentowany Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie przez dyrektor Magdalenę Tusień-Kuzkęoraz wicedyrektor Monikę Michtę. Mówiły o 100-letniej tradycji szkoły, bogatej infrastrukturze, dużych tradycjach sportowych czy młodzieżowym radiowęźle. – W naszej szkole dajemy możliwość rozwoju. Realizujemy różne projekty, pozyskujemy środki zewnętrzne – mówiła dyrektor.

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach zaprezentowała dyrektor Halina Kołodziejczyk. – Mamy bardzo bogatą ofertę edukacyjną. W liceum działa profil ogólny, w którym młodzież może wybrać kierunkowe przedmioty, które najbardziej ich interesują po pierwszym roku nauki. Technikum to bardzo ważny element kształcenia w naszej szkole. Mamy kierunki technik mechanik, technik mechatronik, technik systemów energetyki odnawialnej oraz technik informatyk. Mamy bazę, by kształcić młodzież w tych zawodach. Kształcimy też dorosłych na kursach kwalifikacyjnych.

Sławomir Wójcik zaprezentował ciekawą ofertę Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku – To szkoła z tradycją. W czerwcu będziemy obchodzić 60-lecie istnienia. W liceum proponujemy klasy techniczno-przyrodniczą, ratowniczo-medyczną i prawno-językowo-administracyjną. Mamy 20-letnie doświadczenie w kształceniu technicznym. Oferujemy 17 kierunków kształcenia w technikum. Jesteśmy nakierowani na to, by odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Działa u nas Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – wymieniał dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół.

Ofertę Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie omówiła wicedyrektor Grażyna Bekier – W tym roku mamy nadzieję rozpocząć naukę w nowym budynku szkoły, w którym warunki będą na europejskim poziomie. W liceum realizujemy wiele innowacji. W technikum oferujemy 18 kierunków kształceni, w szkole branżowej I stopnia w ofercie mamy 14 kierunków. Mamy tez szkołę policealną. Dyrektor Teresa Pasowska dodała, że bardzo zależy jej na spotkaniach młodzieży zarówno z dyrektorami szkół, jak również uczniami i rodzicami. Dodała, że szkoła zajmuje się kwestią organizacji dojazdu.

Wszyscy przedstawiciele powiatowych szkół podkreślali, że realizują wiele ciekawych projektów, w tym związanych z praktykami międzynarodowymi. Priorytetem jest również kształcenie dualne, które oznacza, że część zajęć uczniowie techników realizują u pracodawców, mając okazję poznać praktyczną stronę zawodu. W sali auduytoryjnej starostwa można było zapozanać się ofertami szkół na przygotowanych przez nich stoiskach informacyjnych.

W kolejnej części narady wszystkich gości powitał starosta kielecki Mirosław Gębski. – Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa, przedstawicieli szkół z terenu powiatu. Bardzo miło mi, że gościmy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika – mówił starosta.

Kazimierz Mądzik przedstawił nową wicekurator oświaty Katarzynę Nowacką i omówił tematy, które będą poruszane na spotkaniu. W dalszej części spotkania zostały przedstawione zmiany w prawie oświatowym od 1 stycznia 2019 r. dotyczące organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz szkolnictwa zawodowego.0

Galeria