Blisko pół miliona złotych będzie kosztowała przebudowa boiska i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej w Chęcinach. Władze gminy pozyskały na inwestycję wysokie rządowe dofinansowanie. Umowa z wykonawcą właśnie została podpisana, a prace mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Ich zakończenie zaplanowano na koniec października bieżącego roku.

Zupełnie nowego wyglądu nabierze boisko przy szkole w Chęcinach wraz ze skocznią do skoków w dal. W najbliższych dniach ruszą prace związane z przebudową istniejącego tu obiektu sportowego. 8 sierpnia, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania, którym została firma „GB Technology” z Kielc. Umowę swoimi podpisami sygnowali ze strony Urzędu Burmistrz Robert Jaworski oraz Skarbnik Jadwiga Sinkiewicz, a ze strony wykonawcy podpis na dokumencie złożył Grzegorz Ludwicki, jeden ze wspólników spółki cywilnej „GB Technology”. Plac pod realizację inwestycji już został przekazany.

Warto dodać, że na przebudowę boiska i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej w Chęcinach władze gminy Chęciny pozyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, Ministerstwa Sportu i Turystki. Inwestycja będzie kosztować ponad 496 tysięcy złotych, z czego połowę pokryje ministerialne dofinansowanie.

W ramach zaplanowanych prac istniejące boisko zostanie całkowicie przebudowane. Wykonane lata temu z asfaltowego betonu, w przyszłości będzie miało nawierzchnię z syntetycznej trawy. Zaprojektowano również strefy bezpieczeństwa wokół boiska i piłkochwyty. Boisko wyposażone zostanie w bramki stacjonarne o konstrukcji aluminiowej. Będą też ławeczki dla sportowców i dla widowni, wykonane z konstrukcji odpornej na warunki atmosferyczne z drewnianymi siedziskami. Poza tym, przebudowana będzie także bieżnia do skoku w dal. – Sukcesywnie wzbogacamy infrastrukturę sportową w naszej gminie, dążąc do tego, aby powstawały kolejne obiekty sportowe. Pozyskane rządowe dofinansowanie pozwoli na stworzenie wysokiej jakości szkolnego kompleksu sportowego z bezpiecznym boiskiem i skocznią w dal – zaznacza Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.


Obiekt będzie doskonale służył rozwijaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. We współpracy z lokalnymi drużynami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi na boisku będą mogły być organizowane różnego rodzaju turnieje czy dni sportu, które przyczynią się do rozwijania pasji sportowych. Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec października bieżącego roku. Pierwsze mecze będzie można tu rozegrać już z początkiem listopada.

Galeria