Samorząd Gminy i Miasta Chęciny otrzymał wsparcie rządowe w rekordowej kwocie 9 milionów 645 tysięcy złotych na budowę nowych dróg. Na naszym terenie powstaną cztery drogi gminne o łącznej długości ponad pięciu kilometrów.

Samorząd Gminy i Miasta Chęciny każdego roku składa wnioski o dofinansowanie do budowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. – Jak do tej pory to największe dofinansowanie, jakie jednorazowo udało nam się pozyskać. Złożyliśmy cztery wnioski i wszystkie cztery weszły do realizacji – mówi burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Tym razem na rozbudowę czterech odcinków dróg gminnych władze gminy pozyskały aż 9 milionów 645 tysięcy złotych rządowego dofinansowania. Ich wartość oszacowano na 19 milionów 291 tysięcy złotych. – Nie ukrywam, że to dla nas i dla naszych mieszkańców bardzo dobra wiadomość – zaznacza burmistrz, Robert Jaworski.

Największą z czterech inwestycji drogowych będzie wykonanie projektu i budowy dwóch ulic stanowiących podstawę komunikacyjną dla mieszkańców osiedla Zelejowa w Chęcinach – ulicy Henryka Sienkiewicza i ulicy Tadeusza Kościuszki wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. Łącznie powstaną tu drogi o długości blisko 1,5 kilometra.

1,5 kilometra ma mieć także droga w Polichnie na odcinku od skrzyżowania na granicy Polichno – Gościniec przez drogę gruntową, przy której obecnie powstaje nowa zabudowa domów jednorodzinnych, następnie drogę przy szkole do skrzyżowania z drogą powiatową w Polichnie.


W ramach robót budowlanych powstanie droga wraz ze ścieżką pieszo-rowerową oraz odwodnieniem.

W ramach kolejnego wniosku, jaki otrzymał dofinansowanie zostanie wybudowana droga o łącznej długości 1 kilometra 269 metrów w ramach ulic Kazimierza Wielkiego oraz Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz kanalizacją deszczową.

Czwartą inwestycją drogową będzie budowa rozpoczynającej się skrzyżowaniem z ul. Zelejowa ulicy J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą J.H. Dąbrowskiego do ronda, od którego odchodzą ul. Kielecka w Chęcinach oraz droga wojewódzka w kierunku Korzecka. 

Poza czterema drogami gminnymi, do końca 2022 roku rozbudowane też zostaną też cztery odcinki dróg powiatowych o łącznej długości ponad ośmiu kilometrów, tj.: ponad dwuipółkilometrowy odcinek na drodze powiatowej Siedlce – Łukowa, droga od Ostrowa w kierunku Wolicy o długości 2 kilometrów i 236 metrów, droga Lipowica-Przymiarki-Starochęciny na odcinku 2 kilometrów 150 metrów. Rozbudowane także zostaną ulica Kielecka i ulica Białego Zagłębia w Chęcinach na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ulicą Szkolną, gdzie zaprojektowane zostało skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Drugie rondo powstanie na skrzyżowaniu przy Szkole Podstawowej w Chęcinach. Wartość inwestycji realizowanych wspólnie z powiatem kieleckim oszacowana została na 23 miliony 294 tysiące złotych, z czego połowę również pokryje rządowe dofinansowanie. Pozostałą część po połowie zapłacą dwa samorządy – Powiatu Kieleckiego oraz Gminy i Miasta Chęciny.

Podsumowując, do końca 2022 roku na terenie Gminy i Miasta Chęciny wybudowanych zostanie w sumie aż osiem odcinków dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad trzynastu kilometrów.

Agnieszka Olech

 

Lista zatwierdzonych zadań

 

 

Galeria