Od 16 września rusza nabór wniosków na drugie półrocze 2019 r. do programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Termin zakończenia naboru wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 upływa 10 października  2019 r.

Wzór wniosku z załącznikami będzie dostępny na stronie  www.bippcpr.wrota-swietorzyskie.pl w zakładce Realizowane programy i projekty – „Aktywny samorząd” 2019 – Wnioski do pobrania – Wniosek Aktywny samorząd 2019 Moduł II

Wnioski będą przyjmowane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl


Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest w szczególności:
– posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Ewy Wilk, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kielcach ul. Wrzosowa 44, pok. 012, poziom -1, tel. 41 200-17-05, e-mail: