Od poniedziałku, 20 stycznia będzie można składać wnioski o staż do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Powiatowy Urząd  Pracy  w  Kielcach informuje, że w dniach od 20.01.2020 r. do 23.01.2020 r.  odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ).

Wypełnione przez Organizatorów wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie PUP Kielce w w/w terminie w godz. od  715 do  1430

– W ramach projektu PUP w Kielcach planuje sfinansować 100 miejsc stażu. Umowy zawierane będą  maksymalnie na 6 miesięcy – informuje dyrektor PUP w Kielcach – Grzegorz Piwko.


W ramach projektu RPO WŚ  na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, posiadające przygotowany przez doradcę klienta Indywidualny Plan Działania, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli takie, które należą do jednej z poniższych grup: osoba po 50 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 50 rok życia), kobieta, z niepełnosprawnościami (z orzeczeniem o niepełnosprawności), osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych

Ważne!!!
W dniu 07.01.2020 r.został wprowadzony Regulamin określający zasady organizacji staży dla osób bezrobotnych. Nowe dokumenty oraz druki wniosku dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach (Informacja)  oraz na stronie internetowej pod adresem https://kielce.praca.gov.pl (zakładka – „Urząd” – dokumenty do pobrania).
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem i powyższym komunikatem.