Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach przypomina, że mieszkańcy Gminy Chęciny, którzy ukończyli 60 rok życia, mogą ubiegać się o OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA, która uprawnia do ulg i zniżek zaoferowanych na terenie całego kraju przez Firmy, które przystąpiły do tego Programu.

Aby otrzymać Kartę Seniora należy wypełnić zgłoszenie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach lub pobrać je ze strony internetowej www.mgops.checiny.pl (zakładka KARTA SENIORA). Kartę Seniora odbiera się osobiście po okazaniu dowodu osobistego, właściciel karty musi ją podpisać.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (41) 315-10-54.

 


MGOPS w Chęcinach