Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w ramach projektu socjalnego „Zabezpieczony Senior” w dalszym ciągu wydaje osobom starszym, samotnym i przewlekle chorym, zamieszkującym na terenie Gminy Chęciny bezpłatne „Pudełko Życia” zawierające pudełko, kartę informacyjną, jak również naklejkę o treści „ Tu jest Pudełko Życia”.

Projekt „Zabezpieczony Senior” to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych, która polega na umieszczeniu w specjalnym „Pudełku życia” najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach czy kontaktach do najbliższych.

Pakiet z takimi informacjami powinien być umieszczony np. w lodówce, czyli miejscu, które jest w prawie każdym domu, a zarazem jest łatwo dostępne. Taki sposób przechowywania „Pudełka życia” umożliwia szybką reakcję służb medycznych, socjalnych i innych oraz sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Osoby posiadające Pudełko będą mogły poczuć się bezpiecznie w trakcie interwencji powyższych służb, ponieważ może ono uratować życie każdemu kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie samodzielnie podać informacji o swoim stanie zdrowia czy zażywanych lekach.

Osoby zainteresowane są proszone o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie pod numerem (41) 315-10-54 do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1 codziennie w godz. 7:15-15:15. W razie potrzeby „Pudełko życia” zostanie dostarczone przez pracownika socjalnego, zajmującego się danym rejonem opiekuńczym, który pomoże wypełnić informacje znajdujące się na karcie informacyjnej.


 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach