Dziś na Sali Narad im. płk. Jana Piwnika „Ponurego” podczas posiedzenia ZT NSZZP odznaczonych zostało łącznie 13 policjantów. W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Paweł Dzierżak.

Sala Narad w Komendzie Wojewódzkiej w Kielcach zgromadziła dziś funkcjonariuszy, którzy zostali w szczególny sposób wyróżnieni za swoje zasługi w ramach działalności ZZP. Jeden z policjantów odznaczony został „Brązową Odznaką Honorową”, a pozostałych 12-tu mundurowych odebrało odznaczenie „Krzyż Niepodległości”. Uhonorowani funkcjonariusze na co dzień pełnią służbę w różnych komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. Szef świętokrzyskich stróży prawa podziękował im za dodatkowe zaangażowanie wspierające środowisko policyjne. Podkreślił, że postawa jaką prezentują poprzez chęci i poświęcony czas jest przykładem dla koleżanek i kolegów policjantów.

Opr. IR

Źródło: KWP w Kielcach


Galeria