Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi przez PFRON od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe  wzory wniosków na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach bippcpr.wrota-swietokrzyskie.pl oraz w siedzibie tutejszego Centrum.

Informujemy, że wnioski można składać w wersji papierowej lub drogą elektroniczną
w systemie SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/skladanie-wnioskow-w-sow-w-2020-roku/index.html


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, poziom 0, pokoje 38 i 39 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500 lub telefonicznie  41/200-17-02 lub 14/200-17-04 u Pani Magdaleny Kończak oraz Pani Anny Lesiak -Dobosz.