Przypominamy, iż z dniem 15.01.2020 r. upływa termin płatności I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Płatności w/w opłaty można dokonywać:

-przelewem bankowym na nr konta 97 8493 0004 0050 0872 5424 0228
w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godz.: od 8.00 do 14.30
do rąk inkasenta (sołtysa)

Prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań.


Referat Finansowy

                                                                                                                      Ilona Stępień