Pod koniec października oddano do użytku sześć kolejnych odcinków dróg. Na wszystkie pozyskano dofinansowanie rządowe w ramach środków przewidzianych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Miasto i Gmina Morawica znalazła się wśród gmin, do których popłynęło rządowe dofinansowanie na odbudowę dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Tylko w tym roku łącznie jedenaście odcinków ulic w różnych miejscowościach jest remontowanych i przebudowywanych dzięki pieniądzom pozyskanym przez naszą gminę z tego źródła. – Drogi te znajdują się w różnych częściach naszej gminy i zostały one faktycznie najbardziej zniszczone w ubiegłym roku w skutek nawalnych deszczy. Ogromnie się cieszę, że udało nam się pozyskać tak wysokie dofinansowanie sięgające nawet 80%. Dzięki temu poprawi się jakość kolejnych dróg w naszej gminie – podkreśla burmistrz, Marian Buras.

Pierwszą z nich, ulicę Zgody w Brzezinach oddano do użytku już w sierpniu bieżącego roku. Z końcem października oddano natomiast sześć kolejnych odcinków w ramach tego dofinansowania. Nową drogą już mogą się cieszyć mieszkańcy ulicy Leśnej w Zaborzu (obecnie ulica ta nosi nazwę ks. Janusza Daszuty). Tu dywanik asfaltowy położono na długości 550 metrów. To zadanie kosztowało nieco ponad 390 tysięcy złotych, z czego 312 tysięcy złotych pokryje rządowe dofinansowanie. Gotowa jest także ulica Lipie w Brudzowie. Nowy asfalt położono na długości 350 metrów, a inwestycja kosztowała ponad 228 tysięcy złotych, z czego 178 tysięcy pozyskano ze środków rządowych. Trzecią drogą z rządowym dofinansowaniem, jaka już została oddana do użytku jest ulica Wrzosowa w Brzezinach. Drogę przebudowano na odcinku ponad 800 metrów, a koszt prac opiewał na nieco ponad 515 tysięcy złotych, z czego ponad 382 tysiące pokryje dofinansowanie. Do użytku oddano także przebudowane ulice Świerkową i Malinową w Chałupkach na odcinku łącznie 1010 metrów. Przebudowa obu ulic kosztowała 595 tysięcy złotych, z czego 450 tysięcy pokryje dofinansowanie. Końca prac doczekała się także ulica Dąbrowa w Brzezinach. Tu nową drogą pojedziemy na długości 430 metrów. Koszt inwestycji wyniósł 466 tysięcy złotych. Na realizację przebudowy pozyskano 322 tysiące złotych.

Odbiory kolejnych dróg wykonanych z dofinansowaniem w ramach środków budżetu państwa przewidzianych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane są już w listopadzie.


Agnieszka Olech

Galeria