W Chmielnickim Centrum Kultury uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia uhonorowaliśmy pracę i doceniliśmy osiągnięcia najlepszych pedagogów ze szkół powiatu kieleckiego.

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!” – słowami Beverly Conklin oraz św. Jana Pawła II powitano wszystkich nauczycieli, pedagogów, dyrektorów, pracowników oświaty szkół i placówek oświatowych w powiecie kieleckim w ich najważniejszym święcie – Dniu Edukacji Narodowej. W tym szczególnym dniu z nauczycielami obecni byli: gospodarze uroczystości – Mirosław Gębski – starosta kielecki, Tomasz Pleban – wicestarosta kielecki, Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Jacek Kuzia – Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, członek Zarządu Powiatu w Kielcach: Mariusz Ściana, radni powiatowi – Irena Gmyr i Zenon Janus, burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik – Paweł Wójcik,  ksiądz Waldemar Krochmal – proboszcz Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Chmielniku.

– Pragnę złożyć serdeczne życzenia Wszystkim Pracownikom Szkół i Placówek Oświatowych. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym – powitał gości starosta.

W imieniu Zarządu Powiatu wypowiedział się odpowiedzialny za oświatę w powiecie – wicestarosta Tomasz Pleban, który zauważył, że ostatni czas w szkolnictwie był niezwykle ważny. Wicestarosta w ciepłych słowach podziękował wszystkim pracownikom oświaty oraz osobom, którym sprawy edukacji są bliskie sercu.


– Był to czas olbrzymich przemian, przekształceń szkół ponadgimnazjalnych w licea czteroletnie i technika pięcioletnie. Ogrom pracy włożyli nauczyciele, dyrektorzy pracownicy oświaty. Za pracę i za to że jesteście, dziękuję. Bądźcie przyjaciółmi naszej młodzieży, wyznaczajcie jej rozsądne granice i w mądry sposób wpływajcie na kształtowanie osobowości młodego człowieka. Podziękowania składam również pracownikom administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych za zaangażowanie w jak najlepsze funkcjonowanie każdej placówki. Zaręczam, że Zarząd Powiatu dokłada wszelkich starań, aby nasze szkoły i placówki były nowoczesne, kształciły skutecznie i praktycznie. Dokładamy wszelkich starań do podwyższania poziomu kształcenia zgodnego ze standardami europejskimi, stawiamy na ciągłe doskonalenie nauczycieli, nauczanie z wykorzystaniem nowych technik i innowacyjnych technologii.

Wicestarosta podkreślił, że w najbliższych czasie powiatowe szkoły i placówki czekają spore zmiany. – Nie tak dawno otworzyliśmy szkołę w Łopusznie, niebawem inne jednostki doczekają się remontów i dofinansowania. W najbliższym czasie Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach oraz schronisko będą remontowane.

Ciepłe słowa w kierunku nauczycieli popłynęły także od kuratora oświaty. – Dobrych i wymagających nauczycieli docenia się wtedy, kiedy uczeń opuszcza się szkolę i przechodzi do innej, bądź do pracy. Życzę, aby dzień edukacji trwał dla państwa każdego dnia – powiedział Kazimierz Mądzik.

 Głos zabrała także Janina Furmanek – wiceprezes Międzygminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, która pogratulowała nagrodzonym nauczycielom. – Bycie dobrym nauczycielem i wychowawcą wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim zaangażowania i chęci współpracy z młodym pokoleniem. Słowa uznania o pracy pedagogów wypowiedział Marek Zimny ze Związku Zawodowego Solidarność.

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są Dyrektorom i Nauczycielom nagrody i odznaczenia. Otrzymali je osoby, które mają osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, sprawnie zarządzają kierowaną placówką, mają szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, wzorowo i sumiennie wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej.

Dyrektorom oraz Nauczycielom przyznano odznaczenia państwowe, medale za długoletnią służbę, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  oraz nagrody Starosty Kieleckiego.

W imieniu nagrodzonych i odznaczonych nauczycieli podziękowała Marta Nowak, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. – Nagrody świadczą o bardzo dobrej pracy pedagogów. Dzięki zaangażowaniu w pracę, nasza oświata jest wyjątkowa. Wszyscy mogą liczyć na wzajemną pomoc i wsparcie – dodała. W dalszych słowach podziękowała Zarządowi Powiatu za wspieranie i docenienie pracy nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół, schronisk czy poradni.

Uroczystość poprowadzili: Sławomir Wójcik – dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku oraz Beata Piotrowska Wróbel – Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

Zwieńczeniem święta był program artystyczny w wykonaniu młodzieży z zespołu Mitro z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku oraz zespołu CHMIELNIKERS.

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.  

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

Beata Zaród i Anna Zaworska – Królik – nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymał: Sławomir Wójcik – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

Nagrody Starosty Kieleckiego. Decyzją Starosty Kieleckiego nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz za sprawność zarządzania kierowaną placówką otrzymują:

Teresa Pasowska – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie

Halina Kołodziejczyk – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach

Karolina Piłat – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bodzentynie

Marta Nowak – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku

Beata Osmólska – Kaleta – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piekoszowie

 

Decyzją Starosty Kieleckiego nagrodę za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymują:

Małgorzata Grzechniak – nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

Robert Zawierucha – wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku  Anna Zaworska – nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

Zbigniew Kukla – nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie

Danuta Raczyńska – Makuła – nauczyciel w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu

Monika Filipowicz – nauczyciel w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu

Małgorzata Sulej  – nauczyciel w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2019 r. o nadaniu odznaczeń na  podstawie  art. 138  Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:

Medalem Srebrnym za długoletnią Służbę

Robert Telka  – nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie

Medalem Brązowym za  długoletnią Służbę

Zbigniew Kowalicki – nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

Galeria