Pilnie potrzebna krew grup A RhD-, B RhD- oraz 0 RhD-. 
Szpitale apelują o pomoc!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa usilnie prosi Krwiodawców o pilne zgłaszanie się do placówek służby krwi na terenie naszego województwa.