Comiesięczne spotkania z człowiekiem organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej były konsekwentnie kontynuowane od początku 2004 roku z inicjatywy trzech pań – Zofii Soboń, Teresy Badowskiej i Danieli Kowalskiej. Podczas każdego ze spotkań Kapituła Towarzystwa wybierała „Człowieka miesiąca”, a także nadawała honorowy tytuł „Artysty miesiąca”.

Laureatami poszczególnych miesięcy byli społecznicy, przedsiębiorcy, lekarze, ekonomiści, władze gminy, politycy, literaci – osoby nie tylko mieszkające na terenie gminy Morawica i czyniące dobro na jej rzecz, ale także osoby z regionu świętokrzyskiego, związane emocjonalnie lub zawodowo z gminą Morawica. Spotkania zawsze miały bogatą oprawę artystyczną i były niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym mieszkańców. Stanowiły również znakomitą promocję gminy Morawica w województwie świętokrzyskim. – Przez lata naszej działalności tytułem „Człowieka miesiąca” nagrodziliśmy ponad sześćdziesiąt osób. Dwa lata temu przyjęliśmy inną formułę naszych spotkań, przyznając raz w roku tytuł „Człowieka Roku – poinformowała Zofia Soboń, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej.

Tym razem zaszczytny tytuł „Człowieka Roku” przyznano burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica, Marianowi Burasowi, który włodarzem gminy jest od 29 lat. – Jesteśmy pełni uznania dla działalności finansowej. Uważamy, że jako dobry gospodarz burmistrz Marian Buras ambitnie realizuje plany inwestycyjne, podejmuje trafne, mądre decyzje i stara się spełniać oczekiwania mieszkańców. Towarzyszy nam satysfakcja, nie tylko z sukcesów ekonomicznych, ale także duma, że kultura i sport stoją na wysokim poziomie – mówiono podczas wygłoszonej na początku spotkania laudacji. Przypomniano też o nagrodach, dyplomach i statuetkach, a także ogólnopolskich nominacjach, jakie przyznano dla Miasta i Gminy Morawica oraz bezpośrednio dla burmistrza Mariana Burasa – Najlepszy Samorządowiec 2011 roku, Najlepszy wójt w Polsce, statuetka: „Super Gmina Roku 2012, Samorządowy Menadżer Regionu 2012, „Żuraw Specjalistów”, Markowy Samorząd, czy Najlepszy Samorząd to tylko niektóre z wyróżnień i nagród, których ukoronowaniem było przyznanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wymieniano. – To wielki człowiek, przyjazny mieszkańcom i wsłuchujący się w ich potrzeby, a przy tym niezwykle skromny – podkreślano, argumentując tym samym przyznanie tytułu „Człowieka Roku 2018” dla burmistrza Mariana Burasa.

Odbierając statuetkę z rąk Zofii Soboń, Teresy Badowskiej i Danieli Kowalskiej wyraźnie wzruszony laureat dziękował za docenienie wieloletniej pracy na rzecz mieszkańców. – Muszę przyznać, że byłem zaskoczony przyznaniem tego wyróżnienia, które jest dla mnie szczególnie cenne, bo jest wiele osób, które mogłyby być wyróżnione. Jak widzę tu tyle osób, przyjaciół, to muszę przyznać, że dla takich chwil warto być burmistrzem. Odebranie tego tytułu to dla mnie wielki honor. Mam nadzieję, że nie zawiodę moich mieszkańców. Dam z siebie wszystko, aby jak najwięcej zrobić dla nich – zapowiedział burmistrz Marian Buras, który zaraz po odebraniu wyróżniania zasiadł na „gorącym krześle” i posypała się seria pytań. Odpowiadając na nie wspominał początki swojej działalności na niwie samorządowej, a także tych, którzy od samego początku wspierali go w dążeniu do rozwoju gminy, jak chociażby honorowy przewodniczący Rady Miejskiej w Morawicy Janusz Wojtyś, czy wieloletni wiceprzewodniczący Zygmunt Domagała.


Do gospodarza gminy ustawiła się długa kolejka z życzeniami i gratulacjami. Wśród gości znaleźli się m.in. wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, prezydent Kielc Bogdan Wenta, Jacek Kuzia, przewodniczący rady powiatu kieleckiego, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, burmistrz gminy Pierzchnica, Stanisław Strąk, wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, a także pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Morawica oraz przedstawiciele licznych instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. Do życzeń i gratulacji dołączyły obecne podczas spotkania żona burmistrza Alina wraz z córką Agnieszką. – Jestem dumna i wzruszona, bo podobnie jest w domu. Dla mnie to nie jest burmistrz. Dla mnie to najlepszy tata – mówiła córka Agnieszka.

Na zakończenie spotkania odśpiewano uroczyste „Sto lat”, a laureat otrzymał specjalny tort od, którym poczęstowano wszystkich gości. Uroczystość uświetnili lokalni artyści – Zespół Pieśni i Tańca Morawica, działający przy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Chór „Żołnierskie Echa”, a także solistka Julia Kamińska.

 Agnieszka Olech

fot. Andrzej Radomski

Galeria