Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk, uczestniczył w obradach Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, jakie odbyły się 29 października br., w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

Posiedzenie przebiegło pod znakiem omówienia programu naprawczego, wprowadzonego w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, w związku z koniecznością oszczędności w tej instytucji.

– Ten program naprawczy ma pokazać dokąd zmierzamy i jakie kierunki mamy podjąć, aby sytuacja Powiatowego Centrum Usług Medycznych, także w zakresie poradnictwa specjalistycznego się poprawiła – powiedziałStefan Bąk.

Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr zadała pytanie o szczegóły dotyczące programu, mającego na celu poprawę sytuacji kieleckiego PCUM-u.  W odpowiedzi dyrektor Jarosław Wrzoskiewicz przedstawił aktualną sytuację w placówce mówiąc, m.in.: program naprawczy oparł o analizę różnych czynników, wpływających na sytuację ekonomiczną, jak kwestie: finansowe, kadrowe czy organizacyjne. Sytuacja PCUM zależy, m.in. od kosztów osobowych, które wzrosły z uwagi na postulaty płacowe w służbie zdrowia. Kolejnym tematem są zbyt nisko wyceniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, badania w ramach procedur specjalistycznych.


– W PCUM funkcjonuje 14 poradni specjalistycznych, w związku z powyższym przynoszą stratę ok. 500 tys. rocznie. Nadwykonania, w ramach procedur specjalistycznych, wykonujemy w takim zakresie, aby w minimalnym zakresie zrealizować kontrakt z NFZ.  Przyjąłem zasadę – kontynuował dyrektor Wrzoskiewicz – Aby do minimum ograniczyć zatrudnienie w sektorze administracji, a jednocześnie dostosować do aktualnych potrzeb obsadę wśród kadry medycznej.

Następnie Irena Gmyr zadała pytanie o możliwość podjęcia współpracy PCUM
z Powiatowym Zespołem Szkół w Chmielniku, w ramach realizacji zadań w zakresie medycyny pracy. W odpowiedzi dyrektor Jarosław Wrzoskiewicz stwierdził, iż to dyrektor placówki wybiera dostawcę takich usług, Centrum natomiast może złożyć swoją ofertę w tym zakresie.

Stefan Bąk zwrócił uwagę, iż podczas ostatniego spotkania z dyrektorami szkół w powiecie kieleckim, w którym uczestniczył także wicestarosta Tomasz Pleban, przedstawiono ofertę PCUM w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami oraz pedagogami.

– Wszyscy powinniśmy poczuwać się to tego, aby dbać o nasze jednostki organizacyjne. Konieczne jest podjęcie wspólnych działań w zakresie promocji działalności Centrum – dodał radny powiatu Michał Godowski.

W odpowiedzi członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk, w ramach propagowania działalności kieleckiego Centrum, jako przykład, zaproponował możliwość wykonania kilku darmowych zabiegów rehabilitacyjnych, dla każdego nowego pacjenta PCUM-u. Dodatkowo Stefan Bąk zwrócił uwagę na osoby niepełnosprawne, które mogłyby korzystać z nielimitowanych usług rehabilitacyjnych, w ramach kontraktu z NFZ.

Radny Bogdan Gierada, kontynuując temat oszczędności, sprzeciwił się planom zatrudnienia managera Centrum, w związku z planowanym odejściem obecnego wicedyrektora placówki.

Radna Małgorzata Popiel zapytała o próby pozyskania młodych lekarzy oraz o ofertę skierowaną do nich przez kieleckie Centrum. W odpowiedzi dyrektor Jarosław Wrzoskiewicz powołał się na przepisy NFZ, który ogłasza konkurs na świadczenie usług medycznych i zapewnia pieniądze na ich realizację w ramach kontraktu.

Radny Robert Kaszuba zaapelował, aby wynegocjować wspólne stanowisko, w kwestii wysokości stawek za procedury medyczne.

W czasie posiedzenia rozpatrywano także, m.in. poszukiwanie oszczędności w sektorze energii elektrycznej, którą można by pozyskiwać za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych.  30 paź
2019 Komisja zdrowia pod znakiem oszczędności Komisja zdrowia pod znakiem oszczędności Komisja zdrowia pod znakiem oszczędności Komisja zdrowia pod znakiem oszczędności

Galeria