Jak zachować się na dworcach i kiedy można przejść przez przejazd kolejowy – m.in. tego uczy kampania “Kolejowe ABC” realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego. To ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz nauczycieli i wychowawców.

 

Działania w kampanii realizowane są dwutorowo. Pierwszym rodzajem działań są zajęcia edukacyjne prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie całej Polski, drugim jest akcja informacyjna w mediach, na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach prowadzonej kampanii w roku szkolnym 2019/2020 wśród uczniów klas III-VIII szkół podstawowych przeprowadzony zostanie konkurs ph. “Akcja Mural – odkryj w sobie muralowca!” – na najlepszą pracę plastyczną prezentującą zasady bezpieczeństwa na obszarach kolejowych z wykorzystaniem głównych elementów kampanii “Kolejowe ABC”. Najlepsza praca namalowana zostanie na ścianie w formie muralu w centrum Warszawy.


Prace konkursowe można przesyłać do 15 grudnia 2019. Więcej informacji tutaj

Projekt będzie realizowany do końca 2021 r. Wszystkie informacje o kampanii znajdują się na stronie projektu. Tam też dostępne są materiały edukacyjne: podręczniki dla nauczycieli, zawierające m.in. scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych.