Kolejne staże i dofinansowania do działalności gospodarczej – tym razem w ramach projektu POWER. Kolejne sposoby na aktywizację bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że w dniach od 20 styczniado23 stycznia tego roku odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – projekt pod nazwą: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie kieleckim „.

– Wnioski o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie PUP Kielce w w/w terminie w godz. od 715 do 1430.Maksymalna kwota dofinansowania to 22 000 zł. W ramach naboru planujemy sfinansować 40 dotacji – wyjaśnia dyrektor PUP w Kiecach – Grzegorz Piwko.


Uczestnikiem projektu mogą być osoby młode do 29 roku życia zarejestrowane w PUP Kielce i posiadające przygotowany Indywidualny Plan Działania, które nie otrzymały do tej pory środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, spełniające łącznie poniższe warunki: niepracujące, niekształcące się (tzn. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie    stacjonarnym), nieszkolące się (tj. takie, które nie uczestniczą i nie uczestniczyły w okresie ostatnich 4 tygodni w zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowych ze środków publicznych).

Osoby, które nie ukończyły 25 roku życia nie mogą pozostawać w ewidencji PUP dłużej niż 4 miesiące.

Ważne!Od 07.01.2020 r.,zostały zmienione Kryteria przyznawania bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.Nowe dokumenty oraz druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach (Informacja)  oraz  na stronie internetowej pod adresem: https://kielce.praca.gov.pl (zakładka – „Urząd” – dokumenty do pobrania).
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z Kryteriami i powyższym komunikatem.

Nabór wniosków na staże w ramach projektu POWER

W tych samych dniach (20 – 23 stycznia)odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – projekt pod nazwą: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim „
W ramach powyższego projektu planujemy sfinansować 100 miejsc stażu. Umowy zawierane będą  maksymalnie na 6 miesięcy.
Wypełnione przez organizatorów wnioski przyjmowane będą w siedzibie Urzędu ( Informacja) w w/w terminach w  godzinach od 715 do 1430.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 29 roku życia zarejestrowane w PUP Kielce i posiadające przygotowany Indywidualny Plan Działania, spełniające łącznie poniższe warunki: niepracujące , niekształcące się (tzn. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nieszkolące się (tj. takie, które nie uczestniczą i nie uczestniczyły w okresie ostatnich 4 tygodni w zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowych ze środków publicznych).

Osoby, które nie ukończyły 25 roku życia nie mogą pozostawać w ewidencji PUP dłużej niż 4 miesiące.

Ważne!
W dniu 07.01.2020 r.został wprowadzony Regulamin określający zasady organizacji staży dla osób bezrobotnych. Nowe dokumenty oraz druki wniosku dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach (Informacja)  oraz na stronie internetowej pod adresem https://kielce.praca.gov.pl (zakładka – „Urząd” – dokumenty do pobrania).
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem i powyższym komunikatem.