Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ksiądz biskup Jan Piotrowski spotkał się z samorządowcami Diecezji Kieleckiej. Opłatkowo-noworoczne spotkanie odbyło się tradycyjnie w murach auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Było jasełkowe przedstawienie w wykonaniu tutejszych alumnów, łamanie się opłatkiem i piękne życzenia noworoczne.

Po raz siedemnasty w historii, na zaproszenie księdza Tadeusza Szlachty, samorządowcy zebrali się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, aby spotkać się wraz z biskupem Janem Piotrowskim. Poza przedstawicielami Diecezji Kieleckiej w opłatku wzięli także udział m.in. członek Zarządu Powiatu Proszowickiego Piotr Janczyk, wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Paweł Sokół, a także wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak.

Spotkanie opłatkowe burmistrzów, wójtów i prezydentów wraz z duchownymi odbyło się jak tradycja nakazuje w świąteczno-noworocznej atmosferze. A W jej klimat wprowadzili zebranych alumni, którzy zaprezentowali piękne jasełka. Wspólnie z samorządowcami zaśpiewali też staropolskie kolędy. Specjalne podziękowania za przybycie do wszystkich samorządowców skierował Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ksiądz biskup Jan Piotrowski, który zachęcał też do wspólnych rozmów i spotkań na rzecz dobra naszego regionu, podkreślając jednocześnie wagę przeżyć duchowych i potrzebę codziennej refleksji w dzisiejszym dynamicznym i mocno zabieganym świecie. – Praca na rzecz lokalnych społeczności to najpełniejsza realizacja jednej z podstawowych ludzkich potrzeb, potrzeby bycia we wspólnocie, bycia razem. Cieszymy się, że możemy mówić do siebie. Bo jak pisał Ojciec Święty Benedykt XVI „tajemnica wcielonego słowa jest tajemnicą dialogu Boga z człowiekiem”. Życzę wszystkim Państwu, aby Pan Bóg błogosławił wszystkim poczynaniom poprzez ducha mądrości, który wszystkim nam jest potrzebny. Abyśmy pokazywali się dobrymi, roztropnymi decyzjami i dobrze wypełniali swoje zadania, abyśmy pomnażali wspólne dobro. Niech Matka Boska i patronka samorządowców Święta Kinga wypraszają Wam obfitość Bożej łaski. To piąty rok mojej posługi na ziemi świętokrzyskiej. Na ziemi, którą kocham. Wiem, to wielkie słowo, ale słowo prawdziwe – powiedział ksiądz biskup Jan Piotrowski, życząc aby wszystko co służy dobru małych ojczyzn cieszyło się Bożym błogosławieństwem i życzliwością mieszkańców.

Za piękne słowa i za tradycyjne spotkanie opłatkowo – noworoczne podziękowali księdzu biskupowi przedstawiciele władz samorządowych naszego regionu. W imieniu wójtów, burmistrzów i prezydentów regionu świętokrzyskiego jako prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego podziękowania złożył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Dziękujemy księże biskupie nie tylko za doroczne spotkania z samorządowcami, ale też za odwiedzanie nas w naszych gminach, a także bycie naszym duchowym przywódcą i wsparciem. W tym Nowym Roku życzę wszystkim ludzkiej życzliwości, siły i wytrwałości, Bożego błogosławieństwa oraz wszystkiego co najlepsze na każdy dzień – życzył burmistrz Robert Jaworski, który wraz z wiceprezesami Związku, Sławomirem Kopaczem, Wójtem Gminy Bieliny oraz Grzegorzem Dziubkiem, Burmistrzem Miasta i Gminy Włoszczowa przekazał na ręce księdza biskupa Jana Piotrowskiego obraz Świętej Rodziny.


W spotkaniu udział wzięli burmistrzowie i wójtowie gmin z Diecezji Kieleckiej. Był też prezydent Kielc, Bogdan Wenta. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli samorządu województwa świętokrzyskiego na czele z Marszałkiem Andrzejem Bętkowskim i Wicemarszałek Renatą Janik oraz Przewodniczącym Sejmiku Województwa Andrzejem Prusiem. W spotkaniu uczestniczył także Starosta Kielecki, Mirosław Gębski. Władze państwowe reprezentował Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak. Zgodnie z tradycją, na zakończenie zebrani przełamali się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania.

 

Galeria