Informacje dla mieszkańców gminy na miesiąc listopad od Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 14 listopada od godziny 13:00 w Ośrodku Mediacji (I piętro pokój 44 w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Daleszycach) odbędą się mediacje rodzinne, podczas których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie.

Mamy jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.

W dniu 20 listopada o godzinie 15:30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach odbędzie się posiedzenie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daleszycach informuje, że w dniu 20 listopada o godz. 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, czyli dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychotropowych. Spotkanie poprowadzi psychoterapeutka pani Joanna Woźniak. Prosimy wszystkich zainteresowanych o skorzystanie z możliwości otrzymania informacji o tym jak postępować i zachowywać się w tych trudnych sytuacjach rodzinnych.

 

MGOPS Daleszyce