Ulica Krajobrazowa i Kornatki w Oblęgorku zyskały nowy blask. Przebudowano w sumie odcinki dróg o długości ponad 330 metrów bieżących. Co ważne, samorząd gminy Strawczyn pozyskał na realizację tych inwestycji aż 70% dofinansowania zewnętrznego!

Wykonawcą zadań był Zakład Robót Budowlanych DUKT z Nowin. Zakres prac przy przebudowie ul. Krajobrazowej w Oblęgorku objął odcinek o długości 175,5 metra. Wykonawca poszerzył drogę i wzmocnił ją warstwą z kruszywa kamiennego. Położył też nową nawierzchnię. W ramach przebudowy zostały również wykonane pobocza o szerokości 0,75m, próg zwalniający oraz umocnienia w końcowym odcinku skarp płytami ażurowymi. Przy ulicy stanęło także nowe oznakowanie pionowe.

Wartość inwestycji to 151 tysięcy 719 złotych, z czego 70% zostało pokryte z pozyskanego przez samorząd gminy dofinansowania zewnętrznego, które wyniosło aż 106 tysięcy 203 złotych. Pomoc finansowana została przyznana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończyła się również przebudowa ul. Kornatki w Oblęgorku. Prace budowlane objęły odcinek o długości 155,80 m i polegały na poszerzeniu istniejącej jezdni, wzmocnieniu kruszywem kamiennym i położeniu nowej nawierzchni. Wykonawca wzmocnił pobocza kruszywem, odmulił istniejący rów i umocnił go płytami ażurowymi. Przebudował także zjazdy i wykonał przepust. Powstały tu też nowe pobocza o szerokości 0,75 m. Ulica zyskała także próg zwalniający i nowe oznakowanie.


Podobnie jak w przypadku ulicy Krajobrazowej, na realizację przebudowy ul. Kornatki samorząd gminy Strawczyn również pozyskał znaczące dofinansowanie zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji to 166 tysięcy 862 złotych. Zewnętrzna pomoc finansowa wyniosła natomiast 116 tysięcy 803 złotych i pokryła 70% kosztów realizacji zadania.

– Wytężona praca przygotowawcza, wyszukiwanie programów pomocowych i aplikowanie o fundusze z zewnątrz przyniosły wyczekiwany rezultat, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Do gminy Strawczyn trafił ogromny zastrzyk gotówki z rządowej kasy na realizację szeregu inwestycji drogowych. Dwie z nich, to przebudowy ulic Krajobrazowej i Kornatki w Oblęgorku, które otrzymały aż 70% dofinansowania. Nie zamierzamy jednak zwalniać tempa i już przygotowujemy się do pozyskiwania zewnętrznej pomocy finansowej na realizację kolejnych zadań zaplanowanych w najbliższej perspektywie – podkreśla Karol Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.

Galeria