1 maja br. podczas „IV Świętokrzyskiego Festiwalu smaków” w Tokarni odbył się konkurs kulinarny, na którym nie mogło zabraknąć naszego Koła. Nasza potrawa „borowikowe półksiężyce w blasku cebulkowej okrasy” bardzo posmakowała Komisji Konkursowej i zapewniła nam III miejsce.

Bardzo się cieszymy, bo to kolejny sukces KGW „Niestachów” na kanwie kulinarnej. Dodać należy, że konkurencja była duża, a poziom bardzo wysoki, co motywuje nas jeszcze bardziej do ciągłego udoskonalania naszych przepisów i zdobywania nowych umiejętności zwłaszcza kulinarnych.

Koło Gospodyń Wiejskich
„Niestachów”