Ogłoszony został przetarg na realizację wspólnej inwestycji województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i gminy Daleszyce. Mowa o budowie chodnika przy drodze łączącej miejscowości Daleszyce i Niwy. Ciąg pieszy ma powstać wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 764, przy ul. Głowackiego.

Nowa droga dla pieszych ma zostać połączona z istniejącymi chodnikami w miejscowościach Daleszyce i Niwy. Łączna długość nowej arterii komunikacyjnej wynosić ma 941mb, z czego 671 m powstanie od strony Daleszyc, natomiast 270 m od miejscowości Niwy.

Koszty budowy chodnika zostaną podzielone pomiędzy trzy samorządy: województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego oraz gminy Daleszyce.

– W tym miejscu występuje gęsta zabudowa. Budowa chodnika z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko pieszych, ale też kierowców – podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński.


Firmy swoje oferty mogły składać do 14 maja br. Zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.

Mateusz Fąfara