Ankiety należy składać w budynku Urzędu Gminy w Strawczynie. Przyjmowane będą do 19 marca.


Licznie przeprowadzający się nowi mieszkańcy na tereny gminy Strawczyn oraz wzrost liczby urodzeń spowodowały, że istniejące tu placówki opieki dziennej dla dzieci do lat 5 nie zaspokajają potrzeb mieszkańców. Samorządowcy wychodzą im naprzeciw i proponują budowę przedszkola i żłobka w miejscowościach Oblęgorek i Promnik. Zachęcają tym samym do udziału w konsultacjach społecznych. Do 19 marca będą zbierane ankiety.

Jak podkreślił wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk inwestycje muszą być dobrze przemyślane i odpowiednio zaplanowane, dlatego tak ważny jest udział mieszkańców w konsultacjach na temat budowy placówek. – Chcemy mieć jak najszerszą wiedzę dotyczącą potrzeb mieszkańców w zakresie utworzenia przedszkoli i żłobków. Aby dobrze zaplanować te inwestycje, trzeba je wspólnie omówić. Myślę, że to jedyna słuszna droga do sprecyzowania zapotrzebowania i zdefiniowania tych inwestycji – tłumaczy wójt Tadeusz Tkaczyk.

Według wstępnych planów samorządowców w miejscowości Promnik miałby powstać nowy budynek mieszczący przedszkole i żłobek. Dotychczasowe, niewielkie przedszkole zostałby zaadoptowane pod pomieszczenia gospodarcze lub pomieszczenia o innym przeznaczeniu, w zależności od potrzeb. W Oblęgorku samorządowcy biorą pod uwagę dwie koncepcje. Pierwsza z nich mówi o nadbudowie nad istniejącą stołówką przy szkole podstawowej. Druga przewiduje budowę samodzielnego budynku przedszkola i żłobka na działce należącej do gminy Strawczyn.

Jak podkreśla wójt Tadeusz Tkaczyk na dzień dzisiejszy jest wiele niewiadomych. – W 2017 roku na terenie gminy Strawczyn było 146 urodzeń. To bardzo dużo. Dodatkowo sukcesywnie sprowadzają się do nas nowi mieszkańcy, często są to młode rodziny z dziećmi. Zakładając, że ta tendencja się utrzyma, to działające już przedszkola w Strawczynie i w Promniku nie będą w stanie zaspokoić potrzeb opieki dziennej dla dzieci. Dlatego trzeba bardzo szybko działać. Uważam, że potrzeba budowy nowych placówek jest niezaprzeczalna. Pozostaje tylko pytanie, w jakim zakresie. Nie chcemy inwestować na wyrost i utrzymywać pustych miejsc, lub odwrotnie, przeprowadzić inwestycji, która nie będzie wystarczająca. Decyzja musi być bardzo dobrze oszacowana i wyważona. Dlatego pytamy o to ludzi i mam nadzieję, że lokalne społeczeństwo zaangażuje się w te konsultacje, wypowie się i wspólnie podejmiemy decyzję o dalszych działaniach – podkreśla wójt Tadeusz Tkaczyk.


Konsultacje społeczne już trwają. Czas składania ankiet potrwa do 19 marca. Można je pobrać ze strony internetowej gminy lub otrzymać na miejscu i złożyć w Urzędzie Gminy Strawczyn. – W miejscowości z której będzie pochodziło najwięcej ankiet zorganizujemy spotkanie, na którym przedstawimy propozycje dotyczące planowanych inwestycji i ustalimy szczegóły. Jeśli uzyskamy akceptację społeczną, ogłosimy konkurs na stworzenie dokumentacji i projektu. Następnym krokiem będą starania o dofinansowanie budowy ze środków zewnętrznych – poinformował wójt Tadeusz Tkaczyk.