Już po raz dziewiętnasty w gminie Piekoszów odbył się Przegląd Teatralny, którego organizatorem jest szkoła podstawowa w Micigoździe przy współpracy Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie. Na deskach sceny piekoszowskiego Centrum Kultury zaprezentowały się prawdziwe talenty.

Zdaniem organizatorów, ilość edycji Festiwalu Teatralnego, a także duże nim zainteresowanie pokazuje, jak bardzo potrzebne są tego typu przeglądy. – Celem naszego festiwalu jest rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni, rozwijanie zdolności aktorskich wśród dzieci i młodzieży, a także zainteresowanie ich teatrem jako formą wyrażania swoich myśli i emocji – podkreślali zgodnie koordynatorzy Festiwalu Teatralnego w Piekoszowie.

Tym razem ponad stu uczniów z terenu Piekoszowa i ościennych gmin rywalizowało w konkursie na najlepszą inscenizację teatralną. Tegorocznym zmaganiom przyświecało hasło: „Na wędrówkę czas”. – Bardzo się cieszę, że zechcieliście wziąć udział w tym przeglądzie. Fakt, że chcecie kultywować w ten sposób tę wspaniałą dziedzinę kultury jaką jest teatr, jest niezwykle istotny – mówił na wstępie dyrektor szkoły w Micigoździe Mirosław Kowalski, który powitał gorąco wszystkich uczestników.

Młodzi aktorzy pewnie stanęli na scenie. Byli doskonale przygotowani. – Trzeba przyznać, że wszyscy pokazali prawdziwy kunszt aktorski – mówiła Pelagia Rusiecka dyrektor Żłobka Gminnego w Piekoszowie, która zasiadła w jury. Wraz z nią talenty aktorskie uczniów oceniała Justyna Robak kierownik referatu edukacji w Urzędzie Gminy w Piekoszowie oraz Anna Perzowicz instruktor BCK Piekoszów. Szacowna komisja po obejrzeniu wszystkich spektakli zgodnie przyznała, że wybór tych najlepszych wcale do najłatwiejszych nie należy. – Poziom był bardzo wysoki, ale też bardzo wyrównany. Młodzi aktorzy zachwycili nie tylko swoimi umiejętnościami scenicznymi, ale trafnym doborem strojów i wręcz bajkowa scenografią – wymieniała Justyna Robak kierownik referatu edukacji w Urzędzie Gminy w Piekoszowie. – Podczas odgrywanych spektakli młodzi aktorzy wykazali się prawdziwymi zdolnościami aktorskimi, opanowaniem, fantastyczną dykcją, gestem i mimiką – dodała zasiadająca w jury Anna Perzowicz, instruktor BCK Piekoszów.


Po długich naradach komisja Festiwalu Teatralnego nareszcie wyłoniła najlepszych. I tak, w kategorii Przedszkole, miejsce pierwsze zajęło Integracyjne Przedszkole w Micigoździe, które zaprezentowało „Księżniczkę na ziarnku grochu”. W kolejnej kategorii – klas I-III – miejsce trzecie zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, którzy zaprezentowali spektakl pt.: „Lubimy podróże”. Lokatę wyżej zajęła druga grupa uczniów z Oblęgorka, która przedstawiła „Podróż do dżungli”. Zwycięzcami w tej kategorii zostali uczniowie Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe za spektakl pn. „Szewczyk Dratewka”. Ostatnią grupę prezentujących się stanowili uczniowie klas IV-VIII. Drugie miejsce w tej kategorii przypadło młodym aktorom ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie za niezwykle humorystyczną prezentację zatytułowaną „Czerwony Kapturek szuka księcia”, a miejsce pierwsze powędrowało do przedstawicieli Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy za spektakl „Dwa światy”.

Na zakończenie młodym aktorom nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczył wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek wspólnie z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Micigoździe Mirosławem Kowalskim.

Galeria