fot. Urząd Miasta i Gminy Łagów

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowie działa od 11 lat, promując udział kobiet ze wsi w życiu społecznym i kulturalnym oraz kultywując piękny folklor naszego powiatu śpiewem, rękodziełem i przygotowywaniem lokalnych specjałów.

W Stowarzyszaniu KGW w Piotrowie czynnie działają 23 osoby, w tych 4 mężczyzn. Koło aktywnie angażuje się w życie kulturalne oraz społeczne wsi oraz Mista i Gminy Łagów. Wśród pań z Piotrowa działają gospodynie, które świetnie gotują, mają uzdolnienia artystyczne oraz te, które tworzą zespół śpiewaczy. Ich celem jest pielęgnowanie tradycji ludowych, co można dostrzec w pięknych regionalnych strojach i repertuarze piosenek z dawnych lat. W swojej działalności ściśle współpracują ze strażakami i z miejscową szkołą. Do stałych wydarzeń w corocznym planie działalności Koła należy organizowanie „Piotrowskiej Majówki”, obchodów Dnia Kobiet i Dnia Dziecka czy spotkania wigilijnego. W czasie uroczystości prezentują swoje osiągnięcia artystyczne, kulturalne oraz rękodzieło. Czynnie uczestniczą w wydarzeniach kościelnych, zarówno w Łagowie, jak i w Piotrowie. Co roku biorą udział w uroczystościach na terenie gminy i powiatu.

Promują gminę na dożynkach, Dniach Łagowa, Dymarkach i innych imprezach kulturalnych w regionie. Koło z Piotrowa jest współgospodarzem świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki staraniom aktywnych pań z Piotrowa świetlica jest doskonale wyposażona. Ich muzyczną twórczość można usłyszeć na antenie Radia Kielce – w „Radio Pigwa” i audycji „Graj Kapelo”. Zespołowi przygrywa kapela ludowa Jana Kowalskiego z Witosławic. W tym roku Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowa nagrało płytę 13 utworami ludowymi, wśród nich „O Piotrowie”, „Wolna Sobota” i „Wczasy”. SKGW w Piotrowie było pierwszym reaktywowanym kołem na terenie gminy Łagów.