Potrzeba zakupu nowych mundurów narastała od dawna. – W nasze szeregi przystępują nowi członkowie, a my nie byliśmy w stanie sami sfinansować im zakupu mundurów – mówią druhowie z OSP w Radomicach.

Z chwilą pojawienia się możliwości ubiegania się o pomoc w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”, Zarząd OSP w Radomicach zdecydował o złożeniu wniosku o dofinansowanie. Działania te właśnie znalazły swój pozytywny finał. Druhowie pozyskali na nowe umundurowanie pięć tysięcy złotych dofinansowania. 1264 złotych wynosił wkład własny ochotników z Radomic. Projekt realizowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.

Warto dodać, że po raz pierwszy nowe wyposażenie wykorzystane zostało w Święta Wielkanocne, kiedy to druhowie tradycyjnie pełnili straż przy grobie Chrystusa.

Agnieszka Olech


Galeria