Z udziałem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach obradowała komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu przed zbliżającą się Radą Powiatu w Kielcach.

W posiedzeniu komisji wzięli udział także wicestarosta kielecki Tomasz Pleban oraz skarbnik powiatu Maria Klusek. Grzegorz Piwko, dyrektor PUP przedstawił radnym  Informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kieleckim oraz o sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za I półrocze 2019 roku.

– Mamy na koniec czerwca 2019 roku zarejestrowanych 7 tys. 520 osób. Wciąż znajdujemy wśród powiatów z dużym bezrobociem, co sprawia, że możemy aplikować o środki do budżetu państwa. Od maja do czerwca zarejestrowaliśmy bardzo niewielki wzrost liczby bezrobotnych – o 43 osoby. Generalnie jednak we wszystkich grupach zawodowych bezrobocie zmniejsza się. Porównując poziom bezrobocia z końca czerwca 2019 roku w stosunku do roku ubiegłego, nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 1,57%. W porównaniu z końcem 2018 roku nastąpił spadek o 437 osób – powiedział dyrektor.

Jeśli chodzi o sytuację Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach dyrektor odniósł się do pytania radnego Krzysztofa Sobonia na temat Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych. – Powstawały one w zupełnie innym okresie, jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych niż obecnie. Kiedyś było ich pięć, dziś jest czternaście. Trzeba się przyjrzeć pracy każdego. Z jednej strony ułatwiają one dostęp klienta do usług rynku pracy, z drugiej – obecnie dojazd do Kielc jest dużo łatwiejszy, zwłaszcza w gminach położonych najbliżej Kielc – powiedział Grzegorz Piwko.


Dyrektor podkreślił również, że od przyszłego roku będą wprowadzane zmiany w przyznawaniu bezrobotnym dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, aby uniknąć długiego czekania od złożenia wniosku do dostępności środków finansowych. Obecnie wnioski można składać w sposób ciągły, lecz czasem bezrobotni muszą czekać na dofinansowanie nawet pół roku. – Korzystniej byłby, ogłaszać konkurs po otrzymaniu pieniędzy i rozstrzygać szybciej np. w ciągu dwóch tygodni – mówił dyrektor.

Skarbnik powiatu przedstawiła radnym zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2019-2028 oraz zmiany w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok.

Radni omówili również pozostałe materiały na zbliżająca się sesję.

Galeria