O tym, że Starostwo Powiatowe to nie tylko miejsce gromadzenia dokumentów i załatwiania spraw służącym mieszkańcom powiatu mogli się przekonać studenci, którzy w piątkowe przedpołudnie 8 listopada odwiedzili budynek na Wrzosowej 44.

Prezentacja multimedialna o działaniach Zespołu ds. Informacji i Promocji, dyskusja na temat roli dziennikarzy i mediów w pracy samorządowej a nawet kreatywne warsztaty z tworzenia „Kalejdoskopu”(miesięcznik powiatu kieleckiego) – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników zajęć. W tym niecodziennym spotkaniu ze studentami I roku II stopnia Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach wziął także udział wicestarosta kieleckiTomasz Pleban.

-Chcieliśmy pokazać państwu, że Starostwo Powiatowe to nie tylko urzędowe druki i formularze do wypełnienia. Pracujemy w nowoczesnym budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych pełniąc służebną rolę wobec mieszkańców powiatu. Wspieramy petentów odwiedzających naszą instytucję w rozwiązywaniu spraw, które odnoszą sie do wielu obszarów życia jak edukacja, służba zdrowia, pomoc społeczna, kultura, turystyka, zagospodarowanie przestrzenne czy ochrona środowiska-wspomniał w swoim wystąpieniu otwierającym wicestarosta kielecki Tomasz Pleban.

-Starostwo Powiatowe to instytucja, która oprócz działań służebnych wobec mieszkańców prowadzi również działania promocyjne i informacyjne. Planując nasze inicjatywy musimy mieć na uwadze zarówno zasady warsztatu dziennikarskiego jak i przede wszystkim zgodność naszych działań z ustawą Prawo zamówień publicznych i innymi uregulowaniami wewnętrznymi- podkreśliła biorąca udział w spotkaniu kierownik Zespołu ds. Informacji i PromocjiAgnieszka Madetko


Zajęcia ze studentami dziennikarstwa odbywają się w ramach realizacji zajęć merytorycznych pn. „Research pozainternetowy”. – Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów dziennikarstwa z pracą komórek i wydziałów administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialnych za promocję, przekazywanie informacji o pracy tych instytucji-przekazała dr hab. Monika Olczak-Kardas, która był opiekunem merytorycznym asystującym studentom podczas spotkania.

Galeria