Harcerze oraz zuchy ze Szkoły Podstawowej w Zaborowicach włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. W jej ramach porządkowali groby bohaterów, a także zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli.

Celem inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Szkoła pamięta” jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. W ramach akcji można było między innymi uporządkować i odwiedzić groby osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności, odwiedzić lokalne miejsca pamięci i zgłębić ich historię, posprzątać bezimienne i opuszczone groby, czy chociażby zapalić znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej,a nawet odwiedzić groby zmarłych nauczycieli z danej placówki.

Do ogólnopolskiej akcji włączyła się także Szkoła Podstawowa z Zaborowic. – Postanowiliśmy wziąć udział w tej akcji, aby przede wszystkim uwrażliwić młodych uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o ludziach, którzy byli bohaterami, ale też pamięci o zmarłych nauczycielach naszej szkoły. Oni przecież też są mocno związani z historią naszego regionu – mówi Mariola Stachera nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Zaborowicach, wraz z którą akcją koordynowały także nauczycielki: Joanna Tkacz, Monika Schabek i Marta Piekarska. – W ramach tej inicjatywy zorganizowaliśmy działania upamiętniające ważne postaci oraz wydarzenia, które miały miejsce na naszym terenie. Zuchy uczestniczyły w pieszym rajdzie na cmentarz parafialny w Zaborowicach. Tutaj zapalone zostały znicze na grobach zmarłych nauczycieli, a także na grobie Zbigniewa Adacha ps. „Polak” ps. „Polak”. Był on żołnierzem piechoty legionów AK oraz uczestnikiem walk partyzanckich w latach 1941-1945 – przypomina Joanna Tkacz. Na tym jednak nie koniec. Znicze zapłonęły także przy kościele w Zaborowicach pod pomnikiem poświęconym pamięci oficerów, strzelców i żołnierzy Polskich Drużyn Strzeleckich walczących i poległych za wolność i niepodległość ojczyzny.

Ważne do wykonania zadanie mieli także harcerze z Zaborowic, którzy udali się na rajd rowerowy do miejscowości Trawniki, gdzie znajduje się pomnik poległych partyzantów w bitwie stoczonej z obławą niemiecką przez 3 pp. Legionów AK pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego” w 1944 roku. – Druhowie uporządkowali teren wokół pomnika, złożyli kwiaty oraz zapalili znicze – wymienia Monika Schabek ze szkoły w Zaborowicach.


Warto dodać, że wszystkie podjęte w ramach akcji „Szkoła Pamięta” działania były poprzedzone zbiórkami, na których uczniowie dowiedzieli się o ważnych wydarzeniach historii lokalnej oraz o zmarłych nauczycielach, którzy pracowali w szkole w Zaborowicach. – Włączenie się do tej akcji było bardzo ważną lekcją historii dla wszystkich uczniów – zaznacza jedna z koordynatorek akcji, Marta Piekarska.

Galeria