Mieszkańcu, zabierz głos

Gmina Sitkówka-Nowiny rozpoczyna konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy. Konsultacje potrwają do końca roku.

 

30 września 2019 r. radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany nazwy gminy i przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami gmina Sitkówka-Nowiny. Inicjatorem był wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Już w poprzedniej kadencji mieszkańcy sygnalizowali mi chęć zmiany nazwy naszej gminy. Uważam, że to dobry pomysł. Brak jakiegokolwiek uzasadnienia historycznego dla jej utrzymania, a skomplikowana nazwa nastręcza wielu problemów – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.


Jak wygląda procedura?

– Pierwszy etap już za nami. Radni podjęli stosowną uchwałę, teraz czas na konsultacje z mieszkańcami. Będą one trwały do końca roku, jeżeli w tym czasie 30 % uprawnionych wypowie się czy chcą zmiany nazwy gminy, na tym zostaną zakończone. W przeciwnym przypadku zostanie wyznaczony drugi termin konsultacji, który będzie trwał od 1 stycznia do 15 marca 2020 r.- wyjaśnia sekretarz gminy Ryszard Kusak.

W przypadku, gdy mieszkańcy przychylą się do propozycji zmiany nazwy gminy, radni zobowiązani są podjąć uchwałę o wystąpieniu do właściwego ministra z wnioskiem o zmianę nazwy gminy. Wniosek taki jest rozpatrywany w ciągu roku od jego złożenia. Zmiana następuje z dniem 1 stycznia. – Przewidujemy, że najwcześniej mogłaby nastąpić 1 stycznia 2021 r. – mówi Ryszard Kusak.

Konsultacje polegać będą na wypełnieniu karty konsultacyjnej – ankiety i udzieleniu odpowiedzi na pytanie w  sprawie zmiany nazwy Gminy, przez złożenie podpisu w wybranej na odpowiedź kolumnie i wierszu. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie gminy Sitkówka – Nowiny którzy mają ukończone 18 lat i posiadają czynne prawo wyborcze.

Kartę konsultacyjną będzie można wypełnić w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu, będzie ona też dostarczana bezpośrednio mieszkańcom przez sołtysów oraz inkasenta podczas pobierania lokalnych opłat.

 

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.109.2019 WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny dotyczących zmiany nazwy Gminy